Đã tìm thấy 1 kết quả: xây tặng nhà


Trao tặng mái ấm thứ 108 cho phụ nữ khó khăn.

Trao tặng mái ấm thứ 108 cho phụ nữ khó khăn.

08-11-2019 00:00
183

Ngôi nhà mới khang trang với tường gạch, nền gạch, mái tôn, trần la phong, được xây dựng với kinh phí 127 triệu đồng vừa được trao tặng cho chị Lê Thị Thu Phượng, quận 7, TP.HCM.

Create AccountLog In Your Accounttặng nhà

đọc tin

tức Việt

thao văn hóa
xã hội

hợp tin

gồm kinh tế

tin tức Việt

xây tặng nhà - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin tức

gồm kinh

tin tức

tin tức

hội thế
chính trị

xã hội thế

trí công

giải trí tin nhanh
hợp tin tức

ngày Tổng hợp

giáo dục thể
Nam gồm
hóa giải trí
tìm kiếm

hóa giải

công nghệ công nghệ đọc báo

giới giáo dục

xã hội

chính trị báo chí
tin ngày
thế giới
văn hóa

Tổng hợp tin

nhà Điểm
báo chí

dục thể thao

Việt Nam gồm

xem báo xây tặng nhà

tức Việt Nam

xây tặng nhà tin mới nhất tin trong ngày

Tổng hợp

tìm kiếm
xây tặng
tin ngày Tổng
công nghệ
nhà Từ

kinh tế

Điểm tin
xây tặng
Nam gồm kinh

Việt Nam

đọc tin thể thao báo điện tử kinh tế
Điểm Tin
báo điện tử

thể thao văn

tin trong ngày

giới giáo

giải trí công

tế chính

chính trị

giải trí đọc báo thế giới
tế chính trị

thể thao

tặng nhà Điểm
tin nhanh

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thể thao
trí công nghệ
xem báo
thao văn

nhà Điểm tin

xã hội kinh tế xem tin

Điểm tin ngày

giáo dục

dục thể

văn hóa giải

văn hóa

thế giới

xây tặng nhà

trị xã hội

kinh tế chính

hội thế giới

ngày Tổng

Tin Ngày
thế giới giáo
xem tin
trị xã

xây tặng nhà

điểm tin

chính trị xã

giáo dục

Điểm tin ngày

khóa Điểm

giáo dục văn hóa
tặng nhà
giải trí
Từ khóa
tin mới nhất điểm tinj
(0.11 giây)