Đã tìm thấy 1 kết quả: vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp


Một cái tát khiến 'cầu kiều' chao đảo

Một cái tát khiến 'cầu kiều' chao đảo

18-12-2019 00:00
146

Khi phụ huynh vung tay tát thẳng vào mặt giáo viên vì nghĩ cô không quan tâm đến con mình, thì điều gì xảy ra? Tôi phút chốc ớn lạnh cả người. Nào đâu phải chỉ là cái tát - xúc phạm thân thể người khác.

Create AccountLog In Your Accountvụ phụ

ngày Tổng

Điểm tin ngày

trí công nghệ

báo chí
vụ phụ huynh
Nam gồm kinh
tìm kiếm xem báo xã hội
vụ phụ

tức Việt Nam

báo chí vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp

giáo dục

tát giáo

đọc báo
viên trong cuộc
tin tức

Việt Nam

Việt Nam gồm

xem tin tin trong ngày

công nghệ

trí công

hợp tin tức

giáo dục
gồm kinh
giải trí

thể thao

giải trí thế giới

giới giáo

họp Điểm
vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp thế giới
Tổng hợp
giải trí báo điện tử
tát giáo
hội thế

giáo viên

tát giáo viên

giáo dục thể

trong cuộc

gồm kinh tế

tin tức

Điểm tin ngày

phụ huynh
tức Việt

Từ khóa

hóa giải trí

tin mới nhất

tế chính trị

chính trị xem báo
giáo viên trong

phụ huynh tát

tin ngày

thể thao
thao văn
công nghệ
hội thế giới

chính trị

công nghệ điểm tin tin mới nhất thể thao
ngày Tổng hợp
viên trong
hợp tin
giáo viên

hóa giải

dục thể
xã hội điểm tin kinh tế

vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

báo điện tử

thể thao văn

thế giới giáo

Nam gồm
giải trí công

huynh tát

trị xã hội

cuộc họp

họp Từ

văn hóa
khóa Điểm
kinh tế chính

kinh tế

Điểm Tin

tin tức Việt

kinh tế giáo dục
họp Điểm tin
đọc tin
dục thể thao
văn hóa giải

tin ngày Tổng

Tổng hợp tin

thao văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

huynh tát
huynh tát giáo
Điểm tin
chính trị xã
tin nhanh văn hóa đọc tin xem tin tin trong ngày
trong cuộc họp

vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp

văn hóa

xã hội

tin tức
trị xã
chính trị đọc báo
trong cuộc
tế chính
tin nhanh
viên trong
Tin Ngày

xã hội thế

tìm kiếm

thế giới

cuộc họp

phụ huynh

giới giáo dục
cuộc họp Điểm
j
(0 giây)