Đã tìm thấy 2 kết quả: vụ đàm vĩnh hưng bị kiện


Phiên tòa xét xử vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện tiếp tục hoãn

Phiên tòa xét xử vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện tiếp tục hoãn

27-12-2019 00:00
81

Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn phiên toà vì thiếu chứng cứ và yêu cầu phía bị đơn nộp bổ sung. Đồng thời, HĐXX khuyến khích hai bên hoà giải để đi đến thoả thuận tốt đẹp.

Phiên tòa xét xử vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện tiếp tục hoãn

Phiên tòa xét xử vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện tiếp tục hoãn

27-12-2019 00:00
45

Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn phiên toà vì thiếu chứng cứ và yêu cầu phía bị đơn nộp bổ sung. Đồng thời, HĐXX khuyến khích hai bên hoà giải để đi đến thoả thuận tốt đẹp.

Create AccountLog In Your Accounttìm kiếm điểm tin tin mới nhất
Tin Ngày
tức Việt
chính trị

ngày Tổng hợp

thế giới

thể thao

trị xã hội
đàm vĩnh
trí công
công nghệ
đọc báo đọc tin

giải trí

chính trị
thể thao kinh tế

vĩnh hưng

hóa giải trí
hưng bị

tin ngày Tổng

hưng bị

vụ đàm

giáo dục

giới giáo dục

dục thể thao
giáo dục
văn hóa giải

vụ đàm vĩnh hưng bị kiện

tin nhanh giải trí
Điểm tin

vụ đàm

xã hội thế

kiện Điểm tin

điểm tin tìm kiếm vụ đàm vĩnh hưng bị kiện

tin ngày

tức Việt Nam

tin tức
vĩnh hưng
xem báo

Điểm tin ngày

văn hóa
công nghệ
hợp tin tức
đàm vĩnh
giải trí văn hóa

tin tức Việt

trị xã
đọc báo

Điểm tin ngày

vĩnh hưng bị

Điểm Tin

hội thế giới
kinh tế
hội thế
Nam gồm
thế giới

thao văn

Tổng hợp

hưng bị kiện

xem tin
thể thao văn
kiện Từ
chính trị xã
giáo dục
tin tức
tin mới nhất chính trị
kiện Điểm

Việt Nam

tin trong ngày vụ đàm vĩnh hưng bị kiện

hóa giải

gồm kinh tế

văn hóa báo chí
giáo dục thể

bị kiện

báo điện tử công nghệ

thế giới giáo

tế chính

Tổng hợp tin

kinh tế chính

gồm kinh
báo điện tử thể thao
dục thể

Việt Nam gồm

tế chính trị

Nam gồm kinh

bị kiện

tin tức
giải trí công

xã hội

ngày Tổng

Từ khóa

hợp tin

xã hội kinh tế xem tin

vụ đàm vĩnh hưng bị kiện - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thế giới đọc tin tin nhanh

trí công nghệ

xã hội

bị kiện Điểm

đàm vĩnh hưng
vụ đàm vĩnh
tin trong ngày
khóa Điểm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo chí
thao văn hóa
xem báo

giới giáo

j
(0.67 giây)