Đã tìm thấy 1 kết quả: trường đại học Nông lâm tpchm


Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ tuyển gần 5.000 sinh viên năm 2020

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ tuyển gần 5.000 sinh viên năm 2020

27-12-2019 00:00
77

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết, trường dự kiến tuyển 4.215 chỉ tiêu cho 31 ngành đại trà và 6 ngành tiên tiến, chất lượng cao cho cơ sở chính.

Create AccountLog In Your Accountngày Tổng

Điểm tin ngày

văn hóa giải

tin tức

trường đại học Nông lâm tpchm giáo dục

chính trị

tìm kiếm

Nông lâm

Tin Ngày
báo chí

Điểm tin ngày

trường đại học
hóa giải
xem tin

gồm kinh tế

thế giới

báo chí

Điểm tin

công nghệ

Điểm Tin

giải trí công
tpchm Điểm
tin trong ngày tìm kiếm điểm tin kinh tế xã hội
lâm tpchm
tin mới nhất
ngày Tổng hợp
tế chính
tin mới nhất

trường đại

trị xã
Việt Nam gồm
đại học Nông
học Nông lâm
thao văn
trường đại học Nông lâm tpchm

văn hóa

xem tin

thể thao văn

Tổng hợp

hóa giải trí

Tổng hợp tin

thể thao

lâm tpchm

gồm kinh

trường đại học Nông lâm tpchm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giải trí
Nông lâm
giáo dục

thao văn hóa

văn hóa tin trong ngày
trường đại
văn hóa đọc tin
dục thể
công nghệ

Nam gồm

trường đại học Nông lâm tpchm

xem báo

thể thao

xem báo thế giới

kinh tế chính

chính trị
thế giới giáo

trí công

tpchm Điểm tin

tin ngày
Từ khóa

học Nông

Nông lâm tpchm

giáo dục

xã hội
hợp tin

hội thế

tin tức xã hội
tức Việt Nam
công nghệ giải trí tin tức đọc báo đọc tin
tế chính trị
tin ngày Tổng
hợp tin tức

khóa Điểm

trí công nghệ

tpchm Từ

đọc báo tin nhanh

học Nông

thế giới

Việt Nam

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giới giáo dục

lâm tpchm Điểm

báo điện tử giải trí

xã hội thế

hội thế giới

giới giáo
đại học
trị xã hội
Nam gồm kinh
điểm tin

đại học

tin nhanh báo điện tử
kinh tế

giáo dục thể

tức Việt
thể thao chính trị
dục thể thao
kinh tế

chính trị xã

tin tức Việt

j
(0 giây)