Đã tìm thấy 1 kết quả: thuốc khử trùng hết hạn


Hơn 200 người Trung Quốc hít không khí chứa vi khuẩn từ nhà máy sản xuất vắc xin

Hơn 200 người Trung Quốc hít không khí chứa vi khuẩn từ nhà máy sản xuất vắc xin

28-12-2019 00:00
130

Hơn 200 nhà nghiên cứu, sinh viên và giáo viên vô tình hít phải không khí chứa vi khuẩn sau khi nhà sản xuất vắc xin sử dụng các thành phần khử trùng đã hết hạn.

Create AccountLog In Your Accountgồm kinh
Điểm tin

ngày Tổng

Việt Nam gồm
công nghệ tìm kiếm
tin tức Việt

thể thao

tế chính

xã hội

thao văn

giáo dục tin mới nhất

văn hóa giải

hóa giải
tin tức điểm tin thuốc khử trùng hết hạn
hết hạn Điểm
thể thao văn

hợp tin tức

trị xã hội

hạn Điểm
xã hội
trùng hết hạn

trùng hết

báo chí
hạn Điểm tin
đọc tin báo chí thể thao

Nam gồm kinh

giải trí

xem tin
tin ngày Tổng
công nghệ
ngày Tổng hợp
báo điện tử tìm kiếm

hội thế

chính trị

trí công

giới giáo

tin ngày

trùng hết

văn hóa

thuốc khử trùng

giới giáo dục

hội thế giới

thế giới giáo

khử trùng

văn hóa

xem báo

hết hạn

thế giới

Tổng hợp tin

văn hóa

Điểm tin ngày

giải trí thể thao tin nhanh
Nam gồm
giải trí công
thế giới

Điểm tin ngày

tin mới nhất

kinh tế

Từ khóa

thuốc khử trùng hết hạn chính trị

thuốc khử trùng hết hạn - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Tổng hợp

hợp tin

khóa Điểm

tin tức xem tin chính trị

trị xã

xã hội đọc tin

dục thể thao

Điểm Tin

Việt Nam

giáo dục điểm tin
dục thể
xã hội thế

tức Việt

khử trùng hết

thao văn hóa

thế giới

công nghệ

tế chính trị

chính trị xã

tức Việt Nam

kinh tế chính
giáo dục thể
báo điện tử
thuốc khử
kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin trong ngày tin trong ngày

giáo dục

hóa giải trí

hạn Từ

khử trùng
giải trí
gồm kinh tế
đọc báo
hết hạn
Tin Ngày

tin tức

tin nhanh

thuốc khử trùng hết hạn

trí công nghệ

xem báo kinh tế đọc báo
thuốc khử
j
(0 giây)