Đã tìm thấy 1 kết quả: thuốc kháng sinh hết hạn


Bệnh viện Nhi Trung ương giải thích lý do phát thuốc hết hạn cho bệnh nhi

Bệnh viện Nhi Trung ương giải thích lý do phát thuốc hết hạn cho bệnh nhi

19-12-2019 00:00
87

Theo giáo sư Hải, có việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 - khoa Quốc tế. Đây là sự cố y khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Create AccountLog In Your Accountxem báo
thuốc kháng
Việt Nam gồm
ngày Tổng
thể thao

sinh hết hạn

văn hóa
thế giới
điểm tin xem tin

trị xã hội

giải trí

giải trí

kháng sinh

tin mới nhất
giới giáo dục
chính trị
trí công
đọc báo thể thao
thế giới giáo

Từ khóa

thế giới tin mới nhất

hóa giải trí

tin trong ngày

hết hạn

Điểm tin ngày

tin ngày Tổng

thuốc kháng sinh

hạn Điểm tin
kháng sinh hết

Điểm Tin

kinh tế chính

dục thể thao
xem tin

Điểm tin ngày

thuốc kháng sinh hết hạn

tế chính

tế chính trị

chính trị
Tổng hợp
xã hội thế
chính trị xã hội

chính trị xã

Nam gồm

đọc tin

thuốc kháng sinh hết hạn - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

khóa Điểm

Việt Nam

hết hạn

giáo dục công nghệ

Tổng hợp tin

đọc tin

dục thể

tìm kiếm
hội thế
thế giới tin trong ngày

hết hạn Điểm

tin tức tìm kiếm

hội thế giới

kinh tế báo điện tử

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo chí
hạn Điểm

tin ngày

thuốc kháng sinh hết hạn điểm tin xã hội
tức Việt Nam
kháng sinh
trị xã

kinh tế

đọc báo

giáo dục thể

hợp tin tức

văn hóa giải
kinh tế
công nghệ
báo chí tin tức
giáo dục
giải trí
Nam gồm kinh
thao văn hóa

thuốc kháng

giới giáo
gồm kinh
tin nhanh
tin tức
công nghệ
Điểm tin

hóa giải

thuốc kháng sinh hết hạn giáo dục

ngày Tổng hợp

tin nhanh
thể thao văn

tin tức Việt

thể thao

văn hóa

hạn Từ

gồm kinh tế

trí công nghệ

tức Việt

văn hóa

sinh hết

báo điện tử
hợp tin

Tin Ngày

xem báo
thao văn

giải trí công

sinh hết

xã hội
j
(0.02 giây)