Đã tìm thấy 2 kết quả: thủng bụng do nuốt đinh


Sợ trẻ tắc ruột, bác sĩ gắp cùng lúc 2 cây đinh cho bệnh nhi

Sợ trẻ tắc ruột, bác sĩ gắp cùng lúc 2 cây đinh cho bệnh nhi

18-12-2019 00:00
62

Nghi ngờ dị vật còn nằm ở đường tiêu hóa trên của bệnh nhi, các bác sĩ quyết định phải nhanh chóng gắp ra trước khi đinh nhọn đi qua ruột non, gây thủng ruột, tắc ruột.

Bác sĩ chạy đua gắp đinh nhọn đang đi qua ruột non cho 2 bệnh nhi cùng lúc

Bác sĩ chạy đua gắp đinh nhọn đang đi qua ruột non cho 2 bệnh nhi cùng lúc

18-12-2019 00:00
64

Nghi ngờ dị vật còn nằm ở đường tiêu hóa của bệnh nhi, các bác sĩ quyết định phải nhanh chóng gắp ra trước khi đinh nhọn đi qua ruột non, gây thủng ruột, tắc ruột.

Create AccountLog In Your Accountkinh tế chính

nuốt đinh Điểm

tế chính trị
thể thao
do nuốt
điểm tin thủng bụng do nuốt đinh

gồm kinh tế

đọc báo
văn hóa giải
hóa giải trí

thủng bụng

tin tức
Tin Ngày

Tổng hợp

ngày Tổng

Tổng hợp tin

nuốt đinh
xã hội

thủng bụng do nuốt đinh

thủng bụng

kinh tế

thế giới

công nghệ

thế giới
giới giáo
điểm tin báo điện tử tin mới nhất công nghệ
khóa Điểm
Từ khóa
do nuốt
xem báo xem tin chính trị thể thao
gồm kinh
tin nhanh tìm kiếm tin mới nhất

bụng do nuốt

thao văn hóa
tin tức

đinh Điểm

đinh Từ

tức Việt
xã hội thế
kinh tế giáo dục xem báo
giới giáo dục

dục thể

trí công

trí công nghệ
công nghệ
xã hội
chính trị
Nam gồm

Điểm tin ngày

Việt Nam

giải trí

đinh Điểm tin

thủng bụng do nuốt đinh

hợp tin

tin nhanh xã hội tin trong ngày

tin ngày Tổng

thể thao

thủng bụng do nuốt đinh - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tức Việt Nam

bụng do
hóa giải
kinh tế tin trong ngày đọc tin
ngày Tổng hợp
báo chí

thể thao văn

tìm kiếm

giải trí

Điểm tin ngày

thế giới giáo

tin ngày
văn hóa
văn hóa
do nuốt đinh
báo chí đọc báo

tin tức

tin tức Việt

nuốt đinh
thế giới giáo dục

chính trị xã

bụng do

Nam gồm kinh

giáo dục thể

văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thủng bụng do

Điểm Tin

tế chính

Điểm tin

báo điện tử xem tin

hợp tin tức

Việt Nam gồm

dục thể thao

chính trị

thao văn
trị xã
giải trí
giáo dục
đọc tin

giải trí công

hội thế giới

hội thế

trị xã hội

j
(0 giây)