Đã tìm thấy 1 kết quả: thưởng tết 2020


Một cá nhân được thưởng tết kỷ lục: 3,5 tỷ đồng

Một cá nhân được thưởng tết kỷ lục: 3,5 tỷ đồng

25-12-2019 00:00
132

Một doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại TPHCM thưởng Tết lên đến 3,5 tỷ đồng/người. Mức thưởng này đã bỏ xa mức thưởng cao nhất tết Nguyên đán 2019 là 1,2 tỷ đồng/người.

Create AccountLog In Your Accounttin mới nhất
thưởng tết
thưởng tết 2020

tin tức

tin trong ngày

ngày Tổng hợp

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hóa giải
tìm kiếm xem báo

khóa Điểm

tức Việt

giải trí
kinh tế

thưởng tết 2020

tế chính trị

2020 Điểm tin
xã hội thế
kinh tế

hóa giải trí

chính trị

thế giới

tin nhanh

Nam gồm kinh

thể thao văn

báo điện tử
tin ngày

Tổng hợp

giáo dục

tế chính

trị xã
xem báo

xã hội

văn hóa

kinh tế chính

thao văn hóa
tin nhanh
tin ngày Tổng
thể thao kinh tế

Việt Nam

đọc báo xem tin thưởng tết 2020
Tổng hợp tin
Việt Nam gồm
thế giới giải trí đọc báo tin mới nhất

dục thể thao

xã hội giải trí

tết 2020

trí công

thưởng tết 2020 xem tin
tết 2020 Điểm
giới giáo dục

giải trí công

báo chí
Điểm tin ngày

thế giới giáo

thế giới

tức Việt Nam

công nghệ
giới giáo
tết 2020
đọc tin
hội thế
chính trị chính trị
thể thao

thao văn

giáo dục thể

thưởng tết 2020 - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin trong ngày công nghệ
trí công nghệ

dục thể

tin tức Việt

hợp tin
hội thế giới

Điểm Tin

Điểm tin
xã hội

gồm kinh

điểm tin công nghệ

Điểm tin ngày

Tin Ngày

văn hóa giải

giáo dục
giáo dục
đọc tin
trị xã hội
gồm kinh tế

thưởng tết

báo chí thể thao tin tức tin tức

văn hóa

hợp tin tức
văn hóa

Từ khóa

2020 Điểm

Nam gồm

ngày Tổng

điểm tin báo điện tử
chính trị xã
2020 Từ
tìm kiếmj
(0 giây)