Đã tìm thấy 1 kết quả: thông dịch viên bệnh viện


Nhộn nhịp 'chợ phiên' thông dịch viên bệnh viện

Nhộn nhịp 'chợ phiên' thông dịch viên bệnh viện

30-12-2019 00:00
72

Nhiều bệnh nhân nước ngoài đến Việt Nam trị bệnh, trong đó có đông đảo người Lào, Campuchia. Thông dịch viên y khoa vẫn là nghề tự phát và lực lượng thông dịch viên y khoa ngôn ngữ Campuchia, Lào hiện nay 99% xuất thân là… nông dân.

Create AccountLog In Your Accountdịch viên

giới giáo dục

viên bệnh

thế giới giáo

công nghệ
chính trị xã
thế giới

thao văn

hợp tin tức

hóa giải trí
báo chí giải trí điểm tin

dục thể

tin mới nhất văn hóa thế giới

Tổng hợp tin

giáo dục thể thao báo điện tử công nghệ
tức Việt

trí công nghệ

xem báo

tin ngày

hợp tin

chính trị
xem tin
gồm kinh tế
giáo dục thể
điểm tin tin nhanh
ngày Tổng hợp

thông dịch viên bệnh viện - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

văn hóa giải

chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Việt Nam gồm

viện Điểm tin

văn hóa
Nam gồm kinh

thông dịch

đọc tin

hội thế

văn hóa
xã hội

gồm kinh

công nghệ

tin nhanh tìm kiếm

bệnh viện

bệnh viện
báo điện tử
thể thao
viện Từ
thông dịch viên

kinh tế

thông dịch

đọc tin tin trong ngày
Từ khóa

bệnh viện Điểm

thông dịch viên bệnh viện kinh tế giáo dục

thông dịch viên bệnh viện

Điểm tin ngày

thông dịch viên bệnh viện

thể thao văn

giải trí

thao văn hóa
xã hội giải trí

dục thể thao

Tin Ngày

thể thao

xã hội thế

tin mới nhất đọc báo đọc báo
hội thế giới
tìm kiếm

dịch viên

xã hội

tin tức báo chí

tức Việt Nam

Điểm tin ngày
xem tin
thế giới
kinh tế

tin tức Việt

tin tức

kinh tế chính

tin ngày Tổng

tế chính

hóa giải
trí công
trị xã hội
tin tức
viện Điểm

viên bệnh

ngày Tổng

chính trị

khóa Điểm

tế chính trị

Tổng hợp

dịch viên bệnh
tin trong ngày

giáo dục

Việt Nam

viên bệnh viện
Nam gồm

Điểm Tin

xem báo
giải trí công
Điểm tin

trị xã

giới giáo
j
(0 giây)