Đã tìm thấy 1 kết quả: thêm 5 di tích cấp thành phố


TPHCM chính thức có thêm 5 di tích cấp thành phố

TPHCM chính thức có thêm 5 di tích cấp thành phố

31-12-2019 00:00
210

Nhà thờ Thủ Thiêm, Tu viện Hội dòng Mến thánh giá Thủ Thiêm, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Võ Trường Toản và Lăng Võ Tánh vừa chính thức được xếp hạng di tích cấp thành phố vào sáng 31/12.

Create AccountLog In Your Accountkinh tế
dục thể
kinh tế tin tức điểm tin

thế giới

giáo dục

giới giáo

chính trị xã

thành phố

Việt Nam

tin ngày Tổng
công nghệ
thành phố Điểm
thể thao
Từ khóa

Tin Ngày

văn hóa giải

giáo dục thể

tích cấp
báo điện tử

giải trí

văn hóa văn hóa
tức Việt Nam

thao văn hóa

xem báo
hợp tin
tin nhanh

dục thể thao

kinh tế chính

5 di

giải trí
tức Việt

văn hóa

xã hội

đọc báo tin mới nhất
Nam gồm
thế giới đọc báo kinh tế

hội thế giới

cấp thành
tế chính
chính trị
tin tức đọc tin

5 di tích

thêm 5 di tích cấp thành phố

thành phố
thế giới

tế chính trị

trí công nghệ

cấp thành

xã hội thế
tin trong ngày tìm kiếm
ngày Tổng

Điểm tin ngày

gồm kinh tế

thể thao giải trí

Nam gồm kinh

di tích cấp

hóa giải

công nghệ
hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

5 di

gồm kinh

Điểm tin ngày

ngày Tổng hợp
tin mới nhất
giới giáo dục
di tích

thể thao

trị xã

giải trí công

hóa giải trí
giáo dục

di tích

thêm 5
chính trị
phố Điểm

Điểm tin

xem tin

thế giới giáo

Điểm Tin
Việt Nam gồm
xem tin báo chí điểm tin
công nghệ

tích cấp thành

tin ngày

tin tức Việt

thêm 5 di tích cấp thành phố - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

phố Từ

xã hội
thao văn
báo chí tin nhanh
Tổng hợp tin
thể thao văn

phố Điểm tin

xã hội
hợp tin tức

thêm 5

tin tức

thêm 5 di tích cấp thành phố
tích cấp
tin trong ngày báo điện tử xem báo
thêm 5 di

khóa Điểm

cấp thành phố
tìm kiếm
Tổng hợp
chính trị

giáo dục

trí công
thêm 5 di tích cấp thành phố đọc tin
trị xã hội
j
(0 giây)