Đã tìm thấy 2 kết quả: tâm bão số 6


Bão số 6 suy yếu, gió mạnh quật ngã cây cối tại Phú Yên

Bão số 6 suy yếu, gió mạnh quật ngã cây cối tại Phú Yên

10-11-2019 17:30
19

Tối 10/11, tâm bão số 6 ngay trên vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Gió lớn đã làm nhiều cây xanh ngã đổ tại thành phố Tuy Hòa

Bão số 6 suy yếu khi vào bờ, Thành phố Tuy Hòa có gió mạnh và cây cối ngã đổ

Bão số 6 suy yếu khi vào bờ, Thành phố Tuy Hòa có gió mạnh và cây cối ngã đổ

10-11-2019 17:21
24

Tối 10/11, tâm bão số 6 ngay trên vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Gió lớn đã làm nhiều cây xanh ngã đổ tại thành phố Tuy Hòa

Create AccountLog In Your Accountgiáo dục thể
trí công nghệ
Từ khóa
khóa Điểm
điểm tin

tâm bão số 6 - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tìm kiếm
thể thao
hội thế

số 6

hóa giải trí

giải trí
tế chính

thao văn

xem tin
hợp tin

tâm bão số

đọc tin

dục thể

xã hội

Việt Nam

báo điện tử đọc báo
Việt Nam gồm
báo chí
Nam gồm
kinh tế
chính trị
xã hội
tin nhanh báo chí giải trí

bão số 6

báo điện tử
ngày Tổng hợp
Tổng hợp tin
Tin Ngày
thể thao tâm bão số 6
ngày Tổng
giải trí
giới giáo
gồm kinh tế
xem báo
văn hóa
công nghệ
6 Điểm

Tổng hợp

hóa giải

bão số

tin trong ngày

tâm bão số 6

tin mới nhất thể thao

tức Việt Nam

số 6
thế giới

dục thể thao

giáo dục

trí công

thế giới
tin tức Việt

công nghệ

tin mới nhất

tức Việt

gồm kinh
Điểm Tin
đọc báo tin trong ngày
6 Điểm tin
thể thao văn
giải trí công
tin tức
trị xã hội

tế chính trị

giáo dục
tìm kiếm thế giới

số 6 Điểm

chính trị
thế giới giáo
tin tức
tâm bão
công nghệ

hội thế giới

giáo dục

6 Từ

xã hội thế

kinh tế chính

Điểm tin

Điểm tin ngày

Nam gồm kinh
kinh tế

kinh tế

đọc tin xem báo
thao văn hóa

tin ngày Tổng

xã hội
văn hóa giải
tâm bão số 6

tâm bão

tin tức

hợp tin tức

điểm tin

chính trị xã

văn hóa văn hóa

Điểm tin ngày

tin nhanh xem tin

giới giáo dục

chính trị
trị xã

bão số

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin ngày

j
(0.05 giây)