Đã tìm thấy 2 kết quả: tâm bão số 6


Bão số 6 suy yếu, gió mạnh quật ngã cây cối tại Phú Yên

Bão số 6 suy yếu, gió mạnh quật ngã cây cối tại Phú Yên

10-11-2019 17:30
20

Tối 10/11, tâm bão số 6 ngay trên vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Gió lớn đã làm nhiều cây xanh ngã đổ tại thành phố Tuy Hòa

Bão số 6 suy yếu khi vào bờ, Thành phố Tuy Hòa có gió mạnh và cây cối ngã đổ

Bão số 6 suy yếu khi vào bờ, Thành phố Tuy Hòa có gió mạnh và cây cối ngã đổ

10-11-2019 17:21
27

Tối 10/11, tâm bão số 6 ngay trên vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Gió lớn đã làm nhiều cây xanh ngã đổ tại thành phố Tuy Hòa

Create AccountLog In Your Accountxã hội
kinh tế chính
tâm bão
bão số

giáo dục

xã hội thế

đọc tin đọc tin

chính trị

đọc báo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Nam gồm
hóa giải
giáo dục

hợp tin

Điểm Tin

kinh tế

bão số 6

xem tin xem tin
hội thế

hóa giải trí

dục thể thao
tin trong ngày

hội thế giới

Tổng hợp
kinh tế tâm bão số 6 xã hội

văn hóa

xem báo kinh tế

thao văn

thế giới

Việt Nam

tìm kiếm
ngày Tổng hợp
xã hội
tế chính

tâm bão số 6

6 Từ

tin nhanh văn hóa

trí công nghệ

tâm bão số 6 - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Điểm tin ngày
số 6 Điểm

chính trị xã

thể thao

thao văn hóa

văn hóa giải
giới giáo dục
Việt Nam gồm
dục thể
Tin Ngày

tin ngày

thể thao

tin tức

Từ khóa

giải trí
trị xã hội

6 Điểm

giải trí
tâm bão số
báo chí điểm tin tâm bão số 6 công nghệ

công nghệ

chính trị tin nhanh

gồm kinh tế

Nam gồm kinh

báo chí chính trị

Điểm tin ngày

tin ngày Tổng

văn hóa
thế giới giáo

bão số

hợp tin tức

tin tức thế giới tin tức công nghệ
giải trí công

số 6

giáo dục thể
tin mới nhất báo điện tử giáo dục

trị xã

khóa Điểm

tin mới nhất

tâm bão

báo điện tử tin trong ngày

tế chính trị

trí công

xem báo
ngày Tổng

thể thao văn

thể thao
điểm tin

số 6

giới giáo

gồm kinh

Tổng hợp tin
tức Việt Nam

thế giới

tức Việt

đọc báo
giải trí
Điểm tin
tìm kiếm
6 Điểm tin
tin tức Việt
j
(0 giây)