Đã tìm thấy 1 kết quả: táo Nhật làm quà tặng


Táo in chữ 'Merry Christmas' bán nửa triệu đồng/trái dịp Giáng sinh

Táo in chữ 'Merry Christmas' bán nửa triệu đồng/trái dịp Giáng sinh

21-12-2019 00:00
81

Giá bán lên đến 500.000 đồng/trái, tuy nhiên nhiều điểm bán cho biết, sản phẩm này hiện bán khá chạy vì nhiều người coi đó là quà tặng Giáng sinh độc lạ.

Create AccountLog In Your Accounthợp tin tức
tin trong ngày
tin tức
Điểm tin ngày
văn hóa táo Nhật làm quà tặng
hợp tin

Việt Nam

xem báo
gồm kinh tế

táo Nhật làm quà tặng

trí công
điểm tin

giới giáo

hóa giải

công nghệ

làm quà

giải trí tin trong ngày

thao văn hóa

tế chính trị
tế chính

Nhật làm

trị xã

quà tặng
đọc tin

chính trị

kinh tế thế giới

thế giới giáo

tin mới nhất
Từ khóa
xem tin tin nhanh

giải trí công

táo Nhật

Nhật làm

thể thao
Việt Nam gồm
báo chí
giáo dục thể
tìm kiếm giáo dục
tức Việt Nam

tin ngày

công nghệ
táo Nhật làm quà tặng đọc tin

tặng Điểm

táo Nhật làm

ngày Tổng

thế giới

trị xã hội

Tin Ngày

báo điện tử
tin tức Việt

thể thao văn

giải trí xã hội

quà tặng Điểm

hội thế

Điểm tin ngày

giáo dục

Nhật làm quà

dục thể

tặng Điểm tin

Điểm Tin
văn hóa

tức Việt

báo điện tử tin tức kinh tế đọc báo

tặng Từ

giới giáo dục

khóa Điểm

làm quà tặng
báo chí

dục thể thao

văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

táo Nhật

đọc báo

hóa giải trí

giáo dục
hội thế giới
công nghệ tìm kiếm
quà tặng
Tổng hợp tin

Tổng hợp

trí công nghệ

giải trí
tin nhanh
tin ngày Tổng
chính trị

thao văn

làm quà

xem báo
kinh tế chính

văn hóa giải

chính trị xã
tin mới nhất
Nam gồm
ngày Tổng hợp
chính trị
gồm kinh
xem tin

táo Nhật làm quà tặng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao
thế giới
Điểm tin
thể thao

xã hội thế

Nam gồm kinh

kinh tế

điểm tin xã hội tin tức
xã hội
j
(0 giây)