Đã tìm thấy 1 kết quả: tài xế bỏ rơi sản phụ


Không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh

Không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh

01-10-2019 00:00
8

Theo cơ quan chức năng, sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, thấy không có dấu hiệu tội phạm trong vụ tài xế bỏ rơi sản phụ giữa đường khi sắp sinh nên cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Create AccountLog In Your Accountchính trị tin mới nhất
xã hội thế
tin trong ngày
Từ khóa

thế giới giáo

Tổng hợp tin

tin mới nhất

Nam gồm kinh

trí công nghệ

bỏ rơi sản

xế bỏ rơi

ngày Tổng
Tin Ngày
xem báo
Việt Nam
văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

phụ Điểm tin

báo chí
khóa Điểm

rơi sản

Điểm tin ngày

xã hội

thao văn hóa

trị xã hội
tin tức xã hội
Việt Nam gồm
trị xã

rơi sản

bỏ rơi

tin nhanh

văn hóa

hóa giải

điểm tin tìm kiếm
Điểm tin
hóa giải trí

kinh tế chính

giáo dục

công nghệ

gồm kinh tế

thế giới

tài xế bỏ rơi sản phụ - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tế chính trị
giải trí tài xế bỏ rơi sản phụ báo điện tử

giới giáo dục

tìm kiếm
dục thể
chính trị giáo dục
chính trị
tức Việt Nam
xem tin
hội thế

hội thế giới

đọc tin công nghệ

thể thao

thế giới

tài xế

văn hóa
Điểm Tin

tin tức Việt

thể thao thế giới
xã hội
thể thao văn

tin ngày Tổng

trí công

báo điện tử

phụ Điểm

xế bỏ

tin nhanh thể thao
phụ Từ
tin trong ngày đọc báo xem báo

tài xế

giải trí

kinh tế xem tin
giáo dục thể

tin ngày

sản phụ

rơi sản phụ

tài xế bỏ

thao văn

giáo dục

gồm kinh

giải trí

chính trị xã

Tổng hợp
giới giáo
xế bỏ

sản phụ

đọc báo

tài xế bỏ rơi sản phụ

sản phụ Điểm

hợp tin tức

văn hóa giải

Nam gồm

tài xế bỏ rơi sản phụ tin tức báo chí

Điểm tin ngày

kinh tế
ngày Tổng hợp

dục thể thao

hợp tin

điểm tin

tin tức

công nghệ
kinh tế
đọc tin

giải trí công

bỏ rơi

tức Việt

tế chính
j
(0.01 giây)