Đã tìm thấy 1 kết quả: sinh nhật ông Kim Jong-un


Sinh nhật của ông Kim Jong-un vẫn là ngày thường trong năm 2020

19-12-2019 00:00
159

Hãng tin Yonhap cho rằng việc sinh nhật của đương kim lãnh đạo CHCND Triều Tiên không được xem là ngày lễ có thể là vì ông vẫn còn trẻ.

Create AccountLog In Your Accountgiới giáo

tin trong ngày

gồm kinh tế

un Điểm

tức Việt Nam
hóa giải

un Từ

Việt Nam gồm

tin tức
giáo dục

dục thể

Điểm tin

ngày Tổng
tế chính
xem báo

thể thao

khóa Điểm
Điểm tin ngày

sinh nhật ông Kim Jong-un

giáo dục kinh tế
hợp tin tức
báo điện tử

Tin Ngày

giới giáo dục
văn hóa

hóa giải trí

tin trong ngày xem tin

un Điểm tin

tế chính trị

xem tin
Kim Jong

Điểm tin ngày

đọc báo
nhật ông Kim
công nghệ

Jong un

hợp tin

đọc tin

ông Kim

ngày Tổng hợp

hội thế

sinh nhật ông Kim Jong-un chính trị

ông Kim

giải trí công

tin ngày

tin tức

đọc báo

tức Việt

thế giới giáo

gồm kinh

tin mới nhất

trị xã hội

điểm tin
Tổng hợp tin
Việt Nam
thể thao

Kim Jong un

tìm kiếm
thể thao văn
trí công

thao văn hóa

thế giới

trí công nghệ

sinh nhật

chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo điện tử

hội thế giới

Nam gồm
Điểm Tin
kinh tế
chính trị

nhật ông

báo chí tin nhanh giải trí tin mới nhất đọc tin

Nam gồm kinh

sinh nhật ông Kim Jong-un - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thế giới xã hội công nghệ

tin tức Việt

giáo dục tin tức thế giới
Từ khóa
thể thao tìm kiếm báo chí

thao văn

tin nhanh
sinh nhật
Tổng hợp

văn hóa giải

chính trị xã

xã hội thế
Jong un Điểm
văn hóa giải trí
kinh tế chính

ông Kim Jong

kinh tế
giải trí

Kim Jong

Jong un

công nghệ
xã hội xem báo văn hóa
trị xã
giáo dục thể
điểm tin
xã hội
nhật ông

tin ngày Tổng

sinh nhật ông

dục thể thao

sinh nhật ông Kim Jong-unj
(0 giây)