Đã tìm thấy 2 kết quả: siêu thị mm mega


Bị phát hiện 5 tấn phụ phẩm động vật Trung Quốc, MM Mega Market nói gì?

Bị phát hiện 5 tấn phụ phẩm động vật Trung Quốc, MM Mega Market nói gì?

31-12-2019 00:00
103

Sau khi bị Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện nhiều tấn phụ phẩm động vật đông lạnh có xuất xứ Trung Quốc tại kho của MM Mega Market, siêu thị đã giải thích cho rằng mình vô can.

MM Mega Market phủ nhận 5 tấn phụ phẩm động vật Trung Quốc trong khuôn viên của mình

MM Mega Market phủ nhận 5 tấn phụ phẩm động vật Trung Quốc trong khuôn viên của mình

31-12-2019 00:00
332

Sau khi bị Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện nhiều tấn phụ phẩm động vật đông lạnh có xuất xứ Trung Quốc tại kho của MM Mega Market, siêu thị đã giải thích cho rằng mình vô can.

Create AccountLog In Your Accountthế giới
Việt Nam gồm
xã hội
xem báo công nghệ
siêu thị mm

Tổng hợp tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin tức văn hóa
thể thao

trị xã

kinh tế thế giới

Nam gồm

đọc tin tin mới nhất
gồm kinh
điểm tin
mega Điểm

chính trị

ngày Tổng
xã hội
tin tức
chính trị xã

thị mm

tức Việt
điểm tin
giải trí công
tin ngày Tổng

thể thao văn

giải trí

tin nhanh
kinh tế chính

thao văn

thế giới giáo
xem tin
mm mega

Nam gồm kinh

báo điện tử
trí công nghệ

hợp tin

tế chính trị

Điểm Tin

siêu thị

siêu thị mm mega - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giới giáo
thị mm mega
gồm kinh tế
báo điện tử báo chí
văn hóa giải

khóa Điểm

kinh tế thể thao

văn hóa

Từ khóa
hội thế
đọc tin

thao văn hóa

mm mega

hội thế giới
Tổng hợp
tin trong ngày báo chí chính trị
mm mega Điểm
tin tức

tức Việt Nam

tìm kiếm

Điểm tin ngày

Tin Ngày
xem báo siêu thị mm mega

hóa giải

xã hội siêu thị mm mega giải trí đọc báo thế giới

hóa giải trí

tin mới nhất
Điểm tin ngày
công nghệ
văn hóa

mega Điểm tin

tin trong ngày tin nhanh giải trí

dục thể

tin tức Việt
xem tin

ngày Tổng hợp

tế chính

dục thể thao
giới giáo dục

Việt Nam

tin ngày

mega Từ
xã hội thế
công nghệ

thị mm

giáo dục thể

giáo dục
Điểm tin
giáo dục chính trị

giáo dục

tìm kiếm

siêu thị mm mega

đọc báo
trí công
thể thao
siêu thị

trị xã hội

hợp tin tức

kinh tế

j
(0 giây)