Đã tìm thấy 2 kết quả: quản lý dạy thêm h ọc thêm


Quản lý dạy thêm, học thêm: Lại rối!

Quản lý dạy thêm, học thêm: Lại rối!

23-12-2019 00:00
115

Với những giấy phép cấp cho các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm sau khi quy định cấp phép theo Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT hết hiệu lực, có địa phương thu hồi, có địa phương không...

Lại rối chuyện quản lý dạy thêm, học thêm

Lại rối chuyện quản lý dạy thêm, học thêm

23-12-2019 00:00
118

Với những giấy phép cấp cho các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm sau khi quy định cấp phép theo Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT hết hiệu lực, có địa phương thu hồi, có địa phương không...

Create AccountLog In Your Accountquản lý dạy thêm h ọc thêm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

hội thế giới

văn hóa
Điểm tin ngày
h ọc

thể thao văn

trí công nghệ

Từ khóa

công nghệ
đọc tin

xã hội thế

thao văn hóa
lý dạy
thêm h
thế giới tin nhanh

kinh tế

văn hóa giải

thêm Điểm
báo điện tử thể thao đọc tin xã hội
thao văn

h ọc thêm

hợp tin

đọc báo quản lý dạy thêm h ọc thêm
hội thế
lý dạy thêm

khóa Điểm

trị xã hội
xã hội
chính trị xã
tin ngày
chính trị
lý dạy
ọc thêm Điểm
ngày Tổng
ọc thêm
điểm tin
Nam gồm
báo chí

gồm kinh tế

quản lý dạy

giáo dục thể

kinh tế tin mới nhất quản lý dạy thêm h ọc thêm
thêm h ọc
đọc báo giải trí văn hóa

Nam gồm kinh

gồm kinh

xã hội

ọc thêm

giáo dục báo chí
quản lý
kinh tế chính

quản lý

Điểm tin ngày

tin trong ngày

hóa giải

thêm Điểm tin

tế chính trị

chính trị
Tổng hợp tin
Việt Nam gồm

thể thao

xem báo tìm kiếm

dạy thêm

tin trong ngày xem tin
h ọc

chính trị

ngày Tổng hợp

tức Việt Nam

quản lý dạy thêm h ọc thêm

giải trí
hóa giải trí
thế giới
giáo dục

giới giáo dục

điểm tin
Tổng hợp

văn hóa

giới giáo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giải trí công

dạy thêm h
thêm h

Điểm Tin

trí công

tìm kiếm
tức Việt
hợp tin tức
thế giới giáo

tế chính

thế giới xem tin giáo dục

Tin Ngày

tin tức thể thao
trị xã
giải trí
tin nhanh xem báo kinh tế tin mới nhất
thêm Từ
tin ngày Tổng
Điểm tin

dục thể

tin tức Việt
Việt Nam

dục thể thao

công nghệ công nghệ báo điện tử
dạy thêm
tin tức
tin tứcj
(0.01 giây)