Đã tìm thấy 1 kết quả: quả táo 500.000 đồng


Táo in chữ 'Merry Christmas' bán nửa triệu đồng/trái dịp Giáng sinh

Táo in chữ 'Merry Christmas' bán nửa triệu đồng/trái dịp Giáng sinh

21-12-2019 00:00
86

Giá bán lên đến 500.000 đồng/trái, tuy nhiên nhiều điểm bán cho biết, sản phẩm này hiện bán khá chạy vì nhiều người coi đó là quà tặng Giáng sinh độc lạ.

Create AccountLog In Your Accounthợp tin

văn hóa giải

giới giáo dục

Tổng hợp tin

Điểm tin

Nam gồm

tức Việt

trị xã hội
điểm tin báo điện tử
kinh tế
thế giới

thao văn

000 đồng
ngày Tổng hợp
công nghệ báo chí
Nam gồm kinh
xã hội

văn hóa

hội thế

quả táo

tức Việt Nam

công nghệ

khóa Điểm
hội thế giới
giải trí tin nhanh
chính trị
ngày Tổng
công nghệ
Việt Nam

tin tức

giới giáo
quả táo 500.000 đồng

tin ngày Tổng

giải trí
đọc báo
000 đồng

đồng Từ

thể thao
điểm tin tin mới nhất đọc báo quả táo 500.000 đồng

Điểm Tin

kinh tế

giáo dục

xã hội báo điện tử

dục thể

dục thể thao
Từ khóa
tin tức đọc tin giải trí
táo 500
tế chính
thể thao
thể thao văn

giáo dục thể

xã hội
tin tức Việt
gồm kinh

quả táo 500.000 đồng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

kinh tế chính

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem tin

Điểm tin ngày

tin trong ngày
gồm kinh tế
xem báo
trí công

500 000

giáo dục

giải trí công

hóa giải

500 000 đồng

000 đồng

hợp tin tức

quả táo 500

thao văn hóa

tin tức

thế giới giáo

tin trong ngày

xã hội thế

kinh tế tin mới nhất

đồng Điểm tin

tin ngày

đồng Điểm

thế giới
hóa giải trí
xem tin
thế giới

quả táo 500

tìm kiếm tin nhanh
Tin Ngày
văn hóa văn hóa

trí công nghệ

tế chính trị
chính trị xã

Việt Nam gồm

tìm kiếm báo chí chính trị
quả táo
thể thao đọc tin xem báo
trị xã
chính trị
000 đồng Điểm
táo 500 000
Tổng hợp
500 000
giáo dục
táo 500

Điểm tin ngày

j
(0.01 giây)