Đã tìm thấy 1 kết quả: phụ huynh tát cô giáo


Một cái tát khiến 'cầu kiều' chao đảo

Một cái tát khiến 'cầu kiều' chao đảo

18-12-2019 00:00
145

Khi phụ huynh vung tay tát thẳng vào mặt giáo viên vì nghĩ cô không quan tâm đến con mình, thì điều gì xảy ra? Tôi phút chốc ớn lạnh cả người. Nào đâu phải chỉ là cái tát - xúc phạm thân thể người khác.

Create AccountLog In Your Accounttin mới nhất

giáo dục thể

văn hóa giải
tát cô
tin mới nhất

giáo Từ

giáo dục

hội thế giới

thể thao văn
thế giới
huynh tát
chính trị

Điểm Tin

huynh tát cô
phụ huynh tát cô giáo
thế giới
chính trị xã
Từ khóa
hóa giải trí

phụ huynh

Điểm tin ngày
tin trong ngày tin tức xem báo công nghệ

Nam gồm

giáo Điểm tin

hợp tin
văn hóa báo điện tử giáo dục phụ huynh tát cô giáo

thao văn hóa

tin nhanh

giới giáo

phụ huynh tát cô giáo

chính trị

Việt Nam gồm
đọc tin
khóa Điểm

tế chính trị

điểm tin

cô giáo Điểm

hội thế

phụ huynh tát

cô giáo
kinh tế giải trí

giới giáo dục

đọc báo
tát cô
xem tin
tin ngày Tổng

huynh tát

gồm kinh tế
thế giới tin nhanh
tát cô giáo
văn hóa
cô giáo
đọc tin báo điện tử
trí công nghệ
giáo Điểm
công nghệ
tin ngày
kinh tế xem báo thể thao xem tin báo chí chính trị tin trong ngày
tin tức Việt
giáo dục
trí công

gồm kinh

giải trí công

Tổng hợp
tin tức tìm kiếm giải trí

giải trí

xã hội tìm kiếm
hóa giải

Nam gồm kinh

đọc báo

tế chính

xã hội thế

ngày Tổng hợp

ngày Tổng
dục thể thao

dục thể

kinh tế

phụ huynh tát cô giáo - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thể thao

điểm tin
Tổng hợp tin
tin tức

kinh tế chính

tức Việt
báo chí
văn hóa

tức Việt Nam

xã hội

thao văn

trị xã hội

Việt Nam

hợp tin tức

phụ huynh

công nghệ

Điểm tin ngày

thế giới giáo
trị xã
Điểm tin
xã hội thể thao
Tin Ngày
j
(0 giây)