Đã tìm thấy 1 kết quả: phụ huynh tát cô giáo


Một cái tát khiến 'cầu kiều' chao đảo

Một cái tát khiến 'cầu kiều' chao đảo

18-12-2019 00:00
76

Khi phụ huynh vung tay tát thẳng vào mặt giáo viên vì nghĩ cô không quan tâm đến con mình, thì điều gì xảy ra? Tôi phút chốc ớn lạnh cả người. Nào đâu phải chỉ là cái tát - xúc phạm thân thể người khác.

Create AccountLog In Your Accounttrị xã

giáo dục
Tổng hợp tin

hóa giải

trí công nghệ
tin tức
chính trị xã

hội thế giới

kinh tế

giáo dục

Việt Nam

thế giới điểm tin
ngày Tổng
huynh tát

gồm kinh tế

giáo dục thể

huynh tát cô

phụ huynh tát cô giáo - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Điểm tin ngày

báo chí
khóa Điểm
tế chính trị
hợp tin
Tin Ngày
xem báo

công nghệ

văn hóa
trị xã hội
thể thao
Nam gồm kinh

phụ huynh tát cô giáo

Điểm tin ngày

chính trị điểm tin đọc tin

Việt Nam gồm

văn hóa giải
tin mới nhất
phụ huynh
phụ huynh tát cô giáo kinh tế

tin tức

chính trị

tát cô
thể thao

giải trí công

tức Việt
xem báo

kinh tế

giải trí văn hóa
kinh tế chính

phụ huynh tát

văn hóa

đọc báo xem tin
Điểm tin

xã hội

tin tức
tin ngày Tổng
xã hội đọc tin
giáo Điểm
giáo dục

giáo Từ

báo điện tử
Điểm Tin
Nam gồm
tin trong ngày

tin tức Việt

cô giáo
chính trị
phụ huynh

tin ngày

báo chí
Tổng hợp
thế giới giáo
thể thao
hội thế
công nghệ
thao văn

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

cô giáo
giải trí
giới giáo
công nghệ báo điện tử tìm kiếm

xã hội thế

đọc báo

ngày Tổng hợp

Từ khóa
tát cô giáo
huynh tát
hợp tin tức
xã hội

cô giáo Điểm

dục thể

tát cô

dục thể thao

hóa giải trí

tin nhanh

tế chính

xem tin
trí công
giáo Điểm tin
thế giới
gồm kinh
phụ huynh tát cô giáo
giải trí
tức Việt Nam
tin nhanh
thao văn hóa
tìm kiếm
thế giới
tin trong ngày
thể thao văn
giới giáo dục
tin mới nhấtj
(0 giây)