Đã tìm thấy 1 kết quả: phạt hút thuốc nơi công cộng


Phạt 114 người hút thuốc lá ở bến xe, thu được 58,6 triệu đồng

Phạt 114 người hút thuốc lá ở bến xe, thu được 58,6 triệu đồng

26-12-2019 00:00
127

Năm 2019, lần đầu tiên Bến xe buýt Sài Gòn đã xử phạt 114 trường hợp hút thuốc lá nơi công cộng với tổng số tiền phạt là 58,6 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở hàng ngàn trường hợp vi phạm khác.

Create AccountLog In Your Accountxã hội
đọc báo
Nam gồm kinh
xem báo
giới giáo
tin tức

văn hóa

Tin Ngày

tin trong ngày công nghệ tìm kiếm
hút thuốc
kinh tế
xã hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin nhanh

nơi công

văn hóa xem báo

thế giới

ngày Tổng

hóa giải trí

công cộng Điểm

tế chính
kinh tế

hợp tin tức

giải trí
cộng Từ

Điểm tin

xã hội

tin ngày

ngày Tổng hợp
giáo dục thể
thể thao đọc báo chính trị

Điểm tin ngày

công cộng

thế giới giáo

phạt hút thuốc nơi công cộng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

kinh tế chính

giới giáo dục

thể thao văn

thuốc nơi

tin mới nhất thế giới

dục thể thao

tế chính trị

phạt hút thuốc nơi công cộng giải trí
chính trị
báo chí
dục thể
cộng Điểm tin
trí công

phạt hút thuốc

thao văn

khóa Điểm

giáo dục

giải trí
văn hóa xã hội tin tức

nơi công cộng

xem tin

hút thuốc

Điểm Tin

phạt hút thuốc nơi công cộng

gồm kinh

tức Việt Nam

phạt hút thuốc nơi công cộng

công nghệ

phạt hút

hút thuốc nơi

gồm kinh tế

tìm kiếm chính trị

thể thao

giáo dục điểm tin

phạt hút

đọc tin

tin tức Việt

văn hóa giải

cộng Điểm

tin ngày Tổng
thuốc nơi
thế giới
trị xã hội
báo điện tử
hợp tin
Việt Nam gồm
hội thế giới
Tổng hợp

Tổng hợp tin

tin mới nhất
trí công nghệ
báo chí

tin tức

giải trí công

chính trị xã
thể thao đọc tin

hóa giải

kinh tế
trị xã
giáo dục

thao văn hóa

tin trong ngày
hội thế
báo điện tử

công cộng

thuốc nơi công
công nghệ tin nhanh
Nam gồm
điểm tin

tức Việt

xem tin

Từ khóa

Việt Nam

Điểm tin ngày

nơi công

j
(0 giây)