Đã tìm thấy 1 kết quả: phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài


Cơ quan chức năng yêu cầu nữ phó phòng gửi đơn xin nghỉ việc từ nước ngoài về nước

Cơ quan chức năng yêu cầu nữ phó phòng gửi đơn xin nghỉ việc từ nước ngoài về nước

22-11-2019 00:00
39

Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị các cơ quan hỗ trợ phối hợp vận động bà Dương Hồng Thắm, người từ nước ngoài gửi đơn về nước xin nghỉ việc, về nước.

Create AccountLog In Your Accountthế giới

ngày Tổng hợp

giới giáo dục

Nam gồm kinh

thể thao
xin nghỉ

khóa Điểm

giáo dục
kinh tế
công nghệ
thế giới
Tổng hợp tin
từ nước ngoài

Nam gồm

tin tức tin trong ngày văn hóa chính trị
nước ngoài Điểm
xem tin

việc từ

kinh tế xem báo

Điểm tin ngày

từ nước

thao văn

phòng xin

phòng xin nghỉ

giáo dục

chính trị xã
văn hóa giải

trị xã

tin ngày Tổng
xã hội
tin tức
ngày Tổng
tức Việt
báo điện tử xã hội tìm kiếm
kinh tế chính
tế chính

phó phòng

tế chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa điểm tin
tin ngày
dục thể thao

phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

báo chí
phòng xin
Điểm tin
tin nhanh
văn hóa
Việt Nam gồm

tức Việt Nam

phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài

giáo dục thể

giải trí thể thao
trí công nghệ

hóa giải

đọc báo phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài tìm kiếm

trị xã hội

đọc tin

nước ngoài

tin mới nhất xem báo

phó phòng

nghỉ việc từ

ngoài Điểm tin

giải trí

hóa giải trí

phó phòng xin

kinh tế

Việt Nam

ngoài Điểm

công nghệ
công nghệ
giải trí công
giới giáo
giáo dục
Điểm Tin
Tổng hợp

xã hội thế

báo điện tử

dục thể

hội thế giới

xin nghỉ việc

tin tức
xã hội
thế giới giáo

nghỉ việc

phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài

gồm kinh tế

đọc tin
từ nước
xem tin
thao văn hóa
nước ngoài

việc từ

Từ khóa
đọc báo
Tin Ngày
hội thế
hợp tin
tin nhanh báo chí

xin nghỉ

việc từ nước
chính trị
nghỉ việc
gồm kinh

thể thao văn

chính trị

Điểm tin ngày

thế giới

hợp tin tức

trí công
tin trong ngày điểm tin
giải trí

ngoài Từ

tin tức Việt
tin mới nhất

thể thao

j
(0 giây)