Đã tìm thấy 1 kết quả: phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài


Cơ quan chức năng yêu cầu nữ phó phòng gửi đơn xin nghỉ việc từ nước ngoài về nước

Cơ quan chức năng yêu cầu nữ phó phòng gửi đơn xin nghỉ việc từ nước ngoài về nước

22-11-2019 00:00
30

Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị các cơ quan hỗ trợ phối hợp vận động bà Dương Hồng Thắm, người từ nước ngoài gửi đơn về nước xin nghỉ việc, về nước.

Create AccountLog In Your Accountxã hội
đọc tin
kinh tế
tin tức
tế chính trị
Điểm Tin

giải trí công

tin trong ngày
việc từ
xin nghỉ
Tổng hợp tin

phòng xin

báo điện tử
tin ngày
công nghệ
phó phòng

xin nghỉ việc

Việt Nam gồm
thể thao
nghỉ việc
đọc báo
giới giáo dục

trí công nghệ

gồm kinh

phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài

văn hóa

tế chính
xem báo

ngoài Điểm tin

giáo dục
hợp tin tức
tin mới nhất

khóa Điểm

giải trí

tức Việt

chính trị

giới giáo

thể thao

việc từ nước

tin nhanh

tức Việt Nam

báo chí
văn hóa giải
kinh tế

phòng xin

hóa giải

thế giới tin nhanh phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài điểm tin điểm tin

Điểm tin

xã hội chính trị tìm kiếm

ngày Tổng hợp

kinh tế

Nam gồm kinh

hội thế

nước ngoài
Nam gồm
chính trị
báo chí văn hóa đọc báo

Điểm tin ngày

thao văn
công nghệ
phòng xin nghỉ
trị xã hội
phó phòng xin

phó phòng

tin tức Việt

chính trị xã

Điểm tin ngày
báo điện tử
hóa giải trí
thể thao văn

từ nước

xin nghỉ
thao văn hóa
đọc tin xã hội

thế giới

Từ khóa

giải trí

phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài xem tin

Tổng hợp

nghỉ việc

ngoài Điểm

tìm kiếm
dục thể
thế giới
ngoài Từ

trị xã

ngày Tổng
tin mới nhất

phó phòng xin nghỉ việc từ nước ngoài - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

kinh tế chính

tin tức
dục thể thao
hợp tin
Việt Nam
tin trong ngày
hội thế giới
trí công
văn hóa
nước ngoài
xem tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

từ nước ngoài

Tin Ngày

nghỉ việc từ

nước ngoài Điểm

tin ngày Tổng

tin tức
giải trí

giáo dục

gồm kinh tế
thế giới giáo
từ nước
giáo dục thể

việc từ

giáo dục

thể thao

công nghệ
xã hội thế
xem báoj
(0 giây)