Đã tìm thấy 2 kết quả: phó giáo sư - tiến sĩ Trần Đáng


Thêm 21 dưỡng chất vào sữa, không thể đem sức khỏe học trò ra thí nghiệm

Thêm 21 dưỡng chất vào sữa, không thể đem sức khỏe học trò ra thí nghiệm

23-12-2019 00:00
67

Một số nhà khoa học cho rằng, quy định sữa học đường phải đảm bảo bổ sung đủ 21 vi chất cần phải được nghiên cứu cẩn trọng, trước khi áp dụng vì không thể đem sức khỏe học trò ra thí nghiệm.

Không thể đem sức khỏe học trò ra thí nghiệm!

Không thể đem sức khỏe học trò ra thí nghiệm!

23-12-2019 00:00
162

Một số nhà khoa học cho rằng, quy định sữa học đường phải đảm bảo bổ sung đủ 21 vi chất cần phải được nghiên cứu cẩn trọng, trước khi áp dụng vì không thể đem sức khỏe học trò ra thí nghiệm.

Create AccountLog In Your Accountgiới giáo

sĩ Trần

xem tin phó giáo sư - tiến sĩ Trần Đáng

chính trị

Từ khóa

trí công

tức Việt

giáo sư

sĩ Trần

Đáng Từ

kinh tế chính

gồm kinh tế

văn hóa thế giới

tin ngày

Việt Nam gồm
tin mới nhất

tin tức Việt

kinh tế
thế giới

trí công nghệ

phó giáo

Điểm tin ngày

báo chí
hội thế giới

văn hóa

tức Việt Nam
tìm kiếm xem báo

phó giáo

tế chính trị

chính trị xã

công nghệ

Đáng Điểm

đọc tin

giải trí công

tin trong ngày tin nhanh

gồm kinh

hợp tin

kinh tế
Đáng Điểm tin
tìm kiếm
trị xã
thể thao văn
giáo dục điểm tin

giáo dục

đọc tin

phó giáo sư

tin tức
tiến sĩ
giáo sư
Điểm Tin
sư tiến
công nghệ

Tin Ngày

phó giáo sư - tiến sĩ Trần Đáng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Trần Đáng Điểm

dục thể thao
văn hóa

hợp tin tức

tin nhanh

dục thể

thao văn

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xã hội
tiến sĩ

hóa giải

Trần Đáng

xem báo

Tổng hợp

phó giáo sư - tiến sĩ Trần Đáng
Tổng hợp tin
thể thao
giáo sư tiến

xã hội thế

công nghệ
giới giáo dục
báo chí

tin ngày Tổng

chính trị

tiến sĩ Trần Đáng

hóa giải trí
điểm tin
Trần Đáng
chính trị
hội thế
khóa Điểm
báo điện tử báo điện tử

sư tiến

tin tức

thế giới giáo

thể thao

xã hội

thế giới

xem tin kinh tế thể thao
Việt Nam
sư tiến sĩ

Điểm tin

tế chính
tin trong ngày

sĩ Trần Đáng

thao văn hóa

giải trí giáo dục
Nam gồm

phó giáo sư

tin tức
giáo dục thể
giải trí
Điểm tin ngày

Nam gồm kinh

xã hội

ngày Tổng hợp

tiến sĩ Trần

tin mới nhất

văn hóa giải

ngày Tổng
đọc báo đọc báo

giải trí

trị xã hội
j
(0.11 giây)