Đã tìm thấy 3 kết quả: phòng khám Đa khoa Hồng Phúc


Giải cứu thai phụ bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giam giữ

Giải cứu thai phụ bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giam giữ

25-12-2019 00:00
46

Ngày 25/12, Sở Y tế Đồng Nai cho hay, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh giải cứu một nữ bệnh nhân bị Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc tạm giữ do không đủ tiền trả chi phí phá thai.

Giải cứu một phụ nữ không đủ tiền phá thai bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giam giữ

Giải cứu một phụ nữ không đủ tiền phá thai bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giam giữ

25-12-2019 00:00
91

Ngày 25/12, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh giải cứu một phụ nữ bị Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc tạm giữ do không đủ tiền trả chi phí phá thai.

Sản phụ không đủ tiền phá thai bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giam giữ

Sản phụ không đủ tiền phá thai bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc giam giữ

25-12-2019 00:00
57

Ngày 25/12, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh giải cứu một phụ nữ bị Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc tạm giữ do không đủ tiền trả chi phí phá thai.

Create AccountLog In Your Accountchính trị

Việt Nam

kinh tế

giáo dục

Tin Ngày

hội thế giới
giải trí điểm tin

phòng khám

Hồng Phúc Điểm
tin nhanh

khoa Hồng Phúc

khoa Hồng
kinh tế văn hóa
Điểm Tin
tin ngày Tổng
công nghệ
phòng khám
phòng khám Đa khoa Hồng Phúc
giáo dục thể
Tổng hợp

hợp tin tức

xã hội
báo chí

tế chính

đọc tin xem tin tin mới nhất
giới giáo dục
tin mới nhất

Phúc Từ

kinh tế

phòng khám Đa khoa Hồng Phúc - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

khoa Hồng
Tổng hợp tin
tin trong ngày
hội thế
trí công nghệ

dục thể

thể thao

giải trí thể thao

thế giới

khóa Điểm

gồm kinh

tin tức
công nghệ

Điểm tin

chính trị

trí công

thao văn
xã hội

giới giáo

xã hội thế

tin tức xã hội

dục thể thao

thể thao văn
đọc báo thể thao tin tức
khám Đa khoa
trị xã
tức Việt
giáo dục
tức Việt Nam

văn hóa

xem báo báo điện tử
giải trí

Từ khóa

kinh tế chính

Điểm tin ngày
tìm kiếm đọc tin xem tin

Hồng Phúc

Đa khoa

Đa khoa Hồng

hóa giải
khám Đa

Điểm tin ngày

tin nhanh
ngày Tổng hợp

Đa khoa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

phòng khám Đa khoa Hồng Phúc

thế giới giáo

giải trí công
ngày Tổng

hợp tin

tin tức Việt
công nghệ giáo dục
văn hóa giải
báo điện tử điểm tin đọc báo phòng khám Đa khoa Hồng Phúc
Hồng Phúc
chính trị xem báo tin trong ngày
Phúc Điểm tin
thế giới

tin ngày

tế chính trị

Nam gồm kinh

văn hóa
chính trị xã
trị xã hội
Việt Nam gồm
thế giới báo chí
thao văn hóa

phòng khám Đa

Phúc Điểm

tìm kiếm
gồm kinh tế
Nam gồm

khám Đa

hóa giải trí
j
(0.01 giây)