Đã tìm thấy 1 kết quả: phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội để đổi lấy kinh tế'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội để đổi lấy kinh tế'

31-12-2019 00:00
120

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên bế mạc Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương, về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, sáng 31/12.

Create AccountLog In Your Accountvăn hóa giải

giải trí xem tin văn hóa

phát triển

xã hội

thể thao văn

triển kinh tế

thể thao

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thế giới tìm kiếm tin trong ngày

đổi môi trường

tin ngày Tổng

Điểm tin ngày

báo chí
tế không đánh
giáo dục

tin tức

phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin trong ngày

thao văn

công nghệ

giải trí công
đọc tin chính trị tin tức

Điểm Tin

kinh tế

Tổng hợp tin

văn hóa

đổi môi

môi trường Điểm

Nam gồm
Tổng hợp

xã hội

xã hội

giới giáo dục

ngày Tổng hợp
hội thế giới

tế chính trị

công nghệ báo điện tử

Từ khóa

điểm tin tin nhanh thể thao
triển kinh
xã hội thế

gồm kinh

thao văn hóa

Việt Nam

xem báo

trường Từ

môi trường

trường Điểm tin
phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường

trị xã hội

không đánh đổi

đánh đổi môi

văn hóa
hóa giải trí
kinh tế không
Việt Nam gồm
tế không

trí công nghệ

thế giới báo chí

triển kinh

phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường
trí công

giải trí

hội thế

dục thể

kinh tế

hóa giải

giáo dục thể
tin mới nhất báo điện tử

ngày Tổng

kinh tế chính
xem tin
phát triển
tin tức thể thao tin nhanh
dục thể thao

chính trị xã

gồm kinh tế
tức Việt
chính trị đọc báo giáo dục
đổi môi
thế giới
hợp tin

tin tức Việt

đánh đổi

tin ngày

chính trị

tìm kiếm
môi trường

đánh đổi

đọc báo
Điểm tin
kinh tế
hợp tin tức

phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường

trường Điểm

kinh tế
Tin Ngày
giải trí

thế giới giáo

giáo dục

đọc tin
Nam gồm kinh

Điểm tin ngày

tức Việt Nam
điểm tin
tế không

không đánh

xem báo
tế chính
tin mới nhất
phát triển kinh

giới giáo

kinh tế

trị xã

khóa Điểm
công nghệ

không đánh

j
(0 giây)