Đã tìm thấy 1 kết quả: nhiều phương thức xét tuyển nhất


Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có đến 6 phương thức tuyển sinh

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có đến 6 phương thức tuyển sinh

31-12-2019 00:00
120

Đó là thông tin mới nhất được PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường này cho biết vào sáng 31/12. Đây là một trong những trường có nhiều phương thức tuyển sinh nhất năm 2020.

Create AccountLog In Your AccountTổng hợp

giới giáo dục

tin mới nhất

thể thao

tin mới nhất tìm kiếm

nhiều phương thức xét tuyển nhất - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

dục thể

xem báo
giáo dục
tin nhanh

tế chính trị

tế chính

tin ngày Tổng

xã hội đọc báo

Điểm Tin

thế giới

Điểm tin ngày

xem báo
Tin Ngày
thể thao đọc tin

hợp tin

Nam gồm

công nghệ

điểm tin
nhiều phương

phương thức xét

công nghệ
tức Việt

chính trị xã

tin tức

giáo dục

tuyển nhất Điểm

ngày Tổng

văn hóa

khóa Điểm

công nghệ
nhất Điểm
đọc báo văn hóa

kinh tế

tin nhanh

ngày Tổng hợp

nhiều phương thức

hợp tin tức
chính trị

thức xét

dục thể thao
gồm kinh
xem tin

Điểm tin ngày

Nam gồm kinh

thức xét

thể thao

Việt Nam gồm

hội thế

tuyển nhất

hóa giải trí

thế giới

giáo dục thể

tức Việt Nam

giáo dục
văn hóa giải
nhiều phương
phương thức
Điểm tin

xét tuyển

Việt Nam
Tổng hợp tin
trị xã
giải trí

thao văn hóa

tin trong ngày

xã hội

đọc tin điểm tin

tuyển nhất

gồm kinh tế
báo chí xã hội
phương thức

giải trí

báo chí
tin tức Việt
chính trị
trí công nghệ
kinh tế

thế giới giáo

thể thao văn

thao văn

thế giới

hội thế giới

báo điện tử
tin ngày
chính trị nhiều phương thức xét tuyển nhất
xét tuyển nhất

kinh tế chính

nhất Điểm tin
tin tức

thức xét tuyển

tin tức

văn hóa

trí công
giới giáo
kinh tế tin trong ngày
xét tuyển
nhiều phương thức xét tuyển nhất

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem tin

hóa giải

báo điện tử giải trí
giải trí công

nhiều phương thức xét tuyển nhất

nhất Từ

xã hội thế

tìm kiếm
Từ khóa
trị xã hội
j
(0 giây)