Đã tìm thấy 2 kết quả: nhận trẻ vào trường để ngoài danh sách


Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ để ngoài danh sách

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ để ngoài danh sách

27-12-2019 00:00
75

Theo giải trình của hiệu trưởng, do trường phải thuê thêm lao động hợp đồng, nên số tiền ngân sách cấp không đủ chi tăng thu nhập cho giáo viên. Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán dùng nguồn thu này để hỗ trợ hoạt động của trường.

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ ngoài danh sách

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ ngoài danh sách

27-12-2019 00:00
88

Theo giải trình của hiệu trưởng, do trường phải thuê thêm lao động hợp đồng, nên số tiền ngân sách cấp không đủ chi tăng thu nhập cho giáo viên. Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán dùng nguồn thu này để hỗ trợ hoạt động của trường.

Create AccountLog In Your Accountvăn hóa

vào trường

điểm tin
hội thế giới
giáo dục
Việt Nam

hóa giải

Tổng hợp

trẻ vào

Điểm tin

thao văn

ngày Tổng hợp

thể thao văn

văn hóa
khóa Điểm
công nghệ
nhận trẻ vào
tìm kiếm

Nam gồm kinh

xem tin

trẻ vào trường

gồm kinh tế

tin nhanh
chính trị
dục thể
xã hội

tin tức Việt

giới giáo
báo chí chính trị
sách Từ
giới giáo dục
Tổng hợp tin

xã hội thế

giải trí báo chí
tế chính trị

trí công

tế chính
Điểm Tin
tin trong ngày

kinh tế chính

nhận trẻ vào trường để ngoài danh sách - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

hội thế

Việt Nam gồm

kinh tế

đọc tin
giáo dục thể
Điểm tin ngày
văn hóa giải
xã hội
vào trường

công nghệ

tin tức
tức Việt

thế giới

Nam gồm

Điểm tin ngày

tìm kiếm
trị xã hội

ngày Tổng

báo điện tử
thao văn hóa
tin nhanh

sách Điểm tin

tin ngày Tổng

nhận trẻ
đọc báo

trường để ngoài

xem báo
tin ngày
hợp tin

gồm kinh

thế giới giáo
để ngoài

giải trí công

trẻ vào
kinh tế

Tin Ngày

nhận trẻ vào trường để ngoài danh sách
ngoài danh
trí công nghệ

giải trí

văn hóa đọc báo
thể thao
thể thao

nhận trẻ vào trường để ngoài danh sách

vào trường để
tin mới nhất thế giới thế giới
hóa giải trí

ngoài danh

sách Điểm
để ngoài danh
giáo dục tin trong ngày giải trí
xã hội
tin tức

danh sách

tin tức

để ngoài

trường để

giáo dục

báo điện tử
ngoài danh sách
thể thao

nhận trẻ

xem báo chính trị đọc tin
trường để
xem tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

nhận trẻ vào trường để ngoài danh sách
hợp tin tức
chính trị xã
danh sách Điểm
kinh tế
danh sách
công nghệ
trị xã

Từ khóa

tức Việt Nam
dục thể thao
tin mới nhất điểm tinj
(0 giây)