Đã tìm thấy 2 kết quả: nhận khống 32 trẻ


Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ để ngoài danh sách

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ để ngoài danh sách

27-12-2019 00:00
75

Theo giải trình của hiệu trưởng, do trường phải thuê thêm lao động hợp đồng, nên số tiền ngân sách cấp không đủ chi tăng thu nhập cho giáo viên. Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán dùng nguồn thu này để hỗ trợ hoạt động của trường.

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ ngoài danh sách

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo tiếp nhận 32 trẻ ngoài danh sách

27-12-2019 00:00
88

Theo giải trình của hiệu trưởng, do trường phải thuê thêm lao động hợp đồng, nên số tiền ngân sách cấp không đủ chi tăng thu nhập cho giáo viên. Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán dùng nguồn thu này để hỗ trợ hoạt động của trường.

Create AccountLog In Your Accountgiải trí

tức Việt Nam

tin trong ngày
ngày Tổng
giáo dục

trí công

báo chí tìm kiếm xã hội

khống 32

Nam gồm kinh

Nam gồm

thể thao

đọc tin

hợp tin tức

văn hóa giải

khóa Điểm

giới giáo

Điểm tin ngày

nhận khống 32 trẻ

thao văn hóa
Tổng hợp
trị xã

giáo dục

tin ngày
tin tức

nhận khống

thể thao

trẻ Điểm tin

thế giới

nhận khống

dục thể thao

đọc báo công nghệ
Tổng hợp tin

tin ngày Tổng

tin nhanh

giải trí

xem tin
giới giáo dục

Việt Nam

đọc báo

kinh tế chính

báo chí

trí công nghệ

xã hội chính trị tin trong ngày chính trị

trị xã hội

văn hóa

kinh tế

Điểm Tin

giải trí công

hợp tin

xem báo
xã hội
Tin Ngày
dục thể
nhận khống 32 trẻ xem báo tin nhanh giải trí
tin tức Việt
hội thế giới
thể thao

khống 32

thế giới giáo

Điểm tin ngày

trẻ Điểm

thao văn

nhận khống 32

tế chính trị

thế giới

kinh tế
báo điện tử
xã hội thế
xem tin
gồm kinh tế
công nghệ báo điện tử tin tức giáo dục
tin tức
tức Việt
thế giới

chính trị

nhận khống 32 trẻ - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

hóa giải trí

32 trẻ

điểm tin
Việt Nam gồm
khống 32 trẻ

Điểm tin

chính trị xã

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa nhận khống 32 trẻ

hóa giải

đọc tin

công nghệ

Từ khóa
gồm kinh

ngày Tổng hợp

thể thao văn

tế chính

giáo dục thể
32 trẻ
tìm kiếm kinh tế văn hóa

trẻ Từ

điểm tin tin mới nhất tin mới nhất
hội thế

32 trẻ Điểm

j
(0 giây)