Đã tìm thấy 1 kết quả: nhà máy vắc-xin


Hơn 200 người Trung Quốc hít không khí chứa vi khuẩn từ nhà máy sản xuất vắc xin

Hơn 200 người Trung Quốc hít không khí chứa vi khuẩn từ nhà máy sản xuất vắc xin

28-12-2019 00:00
130

Hơn 200 nhà nghiên cứu, sinh viên và giáo viên vô tình hít phải không khí chứa vi khuẩn sau khi nhà sản xuất vắc xin sử dụng các thành phần khử trùng đã hết hạn.

Create AccountLog In Your Accounthợp tin tức
giải trí
vắc xin Điểm
báo điện tử

ngày Tổng

điểm tin

vắc xin

giới giáo

tin tức Việt

nhà máy vắc-xin

Tổng hợp tin

thao văn hóa

gồm kinh

Điểm tin ngày

văn hóa giải

tế chính trị

ngày Tổng hợp
đọc tin xem báo

trị xã

chính trị

tin ngày Tổng

tin tức

chính trị

Điểm Tin
nhà máy vắc-xin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin nhanh thế giới

vắc xin

xã hội

xã hội

thể thao

máy vắc
Việt Nam
Nam gồm

thể thao văn

hội thế
trí công
giáo dục thể

xã hội thế

dục thể thao
công nghệ

giới giáo dục

nhà máy
kinh tế

Tin Ngày

máy vắc xin

đọc báo xem tin
hóa giải trí

nhà máy vắc-xin - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

máy vắc

xin Điểm tin

nhà máy
xin Điểm
tức Việt
chính trị
giải trí công
xã hội
kinh tế chính
tin tức
tin ngày
tin nhanh

nhà máy vắc

gồm kinh tế

Điểm tin

đọc tin tin mới nhất

Điểm tin ngày

tin trong ngày
văn hóa

Từ khóa

nhà máy vắc-xin xem báo

kinh tế

giáo dục

công nghệ

thế giới

trị xã hội

thao văn

kinh tế báo chí đọc báo tìm kiếm

hóa giải

tức Việt Nam

dục thể
công nghệ

tế chính

thế giới giáo

giải trí
hội thế giới
xem tin
chính trị xã

trí công nghệ

tin tức

Tổng hợp

thế giới tìm kiếm văn hóa văn hóa tin mới nhất báo điện tử
Nam gồm kinh
giáo dục báo chí điểm tin

khóa Điểm

tin trong ngày giáo dục thể thao
hợp tin
Việt Nam gồm

giải trí

xin Từ
thể thaoj
(0 giây)