Đã tìm thấy 1 kết quả: nghề được công nhận là di sản phi vật thể ở cà mau


Nghề gác kèo ong, muối ba khía trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Nghề gác kèo ong, muối ba khía trở thành di sản văn hóa phi vật thể

24-12-2019 00:00
139

Hai nghề truyền thống của tỉnh Cà Mau là gác kèo ong và muối ba khía vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Create AccountLog In Your Accountbáo chí báo điện tử
trị xã hội
công nghệ

ở cà

tin tức Việt

tin tức
là di sản

thế giới giáo

nhận là
công nhận là
tức Việt
thế giới tin mới nhất
tế chính
xem tin
giải trí

ngày Tổng hợp

văn hóa tin mới nhất

được công

tìm kiếm đọc báo giáo dục giải trí

nghề được công nhận là di sản phi vật thể ở cà mau - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội

nghề được công nhận là di sản phi vật thể ở cà mau

ngày Tổng

đọc báo

hợp tin tức

báo điện tử
công nghệ
nghề được

nhận là di

ở cà

vật thể

mau Từ

Điểm tin ngày

sản phi

tức Việt Nam

trị xã
thế giới

tin ngày Tổng

Điểm Tin

hợp tin

cà mau
kinh tế

thể thao

chính trị
tin nhanh

là di

đọc tin
thao văn
điểm tin văn hóa xã hội
nhận là
Nam gồm kinh
chính trị

thao văn hóa

tin nhanh chính trị
khóa Điểm

kinh tế chính

vật thể

điểm tin

công nhận

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

nghề được công nhận là di sản phi vật thể ở cà mau

mau Điểm

thể thao văn

xã hội
phi vật
Việt Nam
tin tức
Nam gồm

thể ở

di sản phi

giải trí công
thể thao xem báo
hội thế giới

phi vật

được công

chính trị xã

thể ở cà

di sản

Điểm tin ngày

công nghệ
giáo dục thể
kinh tế đọc tin thể thao
tin ngày
công nhận

thể ở

tin trong ngày xem báo

văn hóa

trí công nghệ

là di

văn hóa giải
giải trí nghề được công nhận là di sản phi vật thể ở cà mau

Từ khóa

cà mau Điểm

gồm kinh tế

tế chính trị
xem tin
hóa giải

giáo dục

vật thể ở

thế giới

Tổng hợp

tin trong ngày
giới giáo dục
sản phi vật
tin tức tìm kiếm
dục thể
nghề được
xã hội thế
phi vật thể
nghề được công
trí công
Tổng hợp tin

mau Điểm tin

giáo dục

ở cà mau

Việt Nam gồm
được công nhận
cà mau
báo chí kinh tế

di sản

giới giáo

hóa giải trí

Điểm tin
gồm kinh

hội thế

sản phi

Tin Ngày

dục thể thao

j
(0 giây)