Đã tìm thấy 1 kết quả: natri xyanua


Chuyên gia hóa học nói gì về chất độc trong ly trà sữa trong vụ ghen tuông ở Thái Bình?

Chuyên gia hóa học nói gì về chất độc trong ly trà sữa trong vụ ghen tuông ở Thái Bình?

31-12-2019 00:00
213

Chuyên gia hóa học PSG.TS Trần Hồng Côn cho biết, chất độc Natri xyanua có trong ly trà sữa vụ đầu độc chị họ là dạng kịch độc.

Create AccountLog In Your Accountbáo điện tử
hợp tin tức
natri xyanua

natri xyanua

natri xyanua

giới giáo

trị xã

văn hóa giải
giáo dục thể
điểm tin
thế giới
gồm kinh tế
giáo dục

ngày Tổng hợp

xyanua Điểm

tin mới nhất báo chí
thao văn

tức Việt Nam

xem tin xem báo

xã hội thế

trí công
giải trí

Điểm tin ngày

hóa giải trí
trí công nghệ

Việt Nam gồm

tìm kiếm thế giới

natri xyanua - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin trong ngày

công nghệ

xyanua Từ

công nghệ

tin tức Việt

giới giáo dục
công nghệ

tin tức

xyanua Điểm tin

chính trị

natri xyanua Điểm
natri xyanua

thao văn hóa

thể thao
báo điện tử
tin ngày Tổng
văn hóa tin tức

Tin Ngày

giải trí

xem báo

Tổng hợp

tế chính trị

giáo dục

Điểm Tin

thể thao

Nam gồm

điểm tin

Tổng hợp tin

tin nhanh báo chí tin tức

giải trí công

gồm kinh
ngày Tổng
thế giới giáo
chính trị chính trị
văn hóa
tin trong ngày
hội thế
thể thao giải trí

kinh tế

tế chính

kinh tế

hội thế giới

chính trị xã

Từ khóa
đọc tin tìm kiếm đọc báo
Điểm tin
giáo dục
hợp tin

Việt Nam

tin mới nhất
Điểm tin ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xã hội

dục thể thao

Nam gồm kinh

trị xã hội

đọc báo
tin ngày
dục thể
hóa giải
xã hội

kinh tế chính

xã hội

thế giới

khóa Điểm

xem tin văn hóa
thể thao văn
natri xyanua đọc tin tin nhanh kinh tế
tức Việt
j
(0.01 giây)