Đã tìm thấy 2 kết quả: nội tạng nằm ngoài ổ bụng


Mổ lấy thai cứu bé gái có nội tạng nằm bên ngoài bụng

Mổ lấy thai cứu bé gái có nội tạng nằm bên ngoài bụng

26-12-2019 00:00
102

Vừa chào đời, bé gái nặng 2,8kg ở Nghệ An đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật giành sự sống do bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh có nội tạng nằm bên ngoài bụng

Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh có nội tạng nằm bên ngoài bụng

26-12-2019 00:00
58

Vừa chào đời, bé gái nặng 2,8kg ở Nghệ An đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật giành sự sống do bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Create AccountLog In Your Accountđọc tin nội tạng nằm ngoài ổ bụng điểm tin giải trí tin nhanh

nội tạng nằm ngoài ổ bụng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thế giới
Tổng hợp

giới giáo

hợp tin
nội tạng nằm

nội tạng nằm ngoài ổ bụng

ngày Tổng hợp

khóa Điểm
trí công
ổ bụng Điểm

kinh tế chính

hội thế giới

thể thao

gồm kinh tế

giáo dục thể

hóa giải
trí công nghệ
kinh tế
thể thao

tạng nằm ngoài

hợp tin tức

thế giới

văn hóa giải

Điểm tin ngày
xem tin
giải trí

Việt Nam

công nghệ

thế giới
Tổng hợp tin

nội tạng

Điểm tin

hóa giải trí
tin trong ngày

nằm ngoài ổ

tin mới nhất
ngoài ổ
Nam gồm kinh
ngày Tổng
tin tức Việt

thao văn

tin mới nhất đọc báo
văn hóa
ngoài ổ bụng

thể thao văn

tin ngày

bụng Từ

xã hội

văn hóa

ngoài ổ

điểm tin
Từ khóa
giáo dục đọc báo
tin tức
tạng nằm
xem tin giải trí giáo dục xem báo chính trị

ổ bụng

tức Việt Nam

tế chính
Việt Nam gồm
xã hội

Tin Ngày

tin tức tìm kiếm
Điểm Tin
thể thao

nằm ngoài

báo điện tử

hội thế

xã hội
bụng Điểm tin
dục thể thao
văn hóa
kinh tế
trị xã

giải trí công

thế giới giáo

xã hội thế

công nghệ nội tạng nằm ngoài ổ bụng tìm kiếm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo chí tin nhanh công nghệ tin tức báo chí

Nam gồm

tin trong ngày

tức Việt

nội tạng
kinh tế

Điểm tin ngày

giới giáo dục

giáo dục

dục thể

tế chính trị

gồm kinh

ổ bụng

chính trị xã

báo điện tử

chính trị

tin ngày Tổng

bụng Điểm

trị xã hội
thao văn hóa
đọc tin xem báo chính trị
nằm ngoài
tạng nằm
j
(0 giây)