Đã tìm thấy 1 kết quả: mang kíp nổ lên máy bay


Khởi tố đối tượng mang thuốc nổ, kíp nổ vào sân bay

Khởi tố đối tượng mang thuốc nổ, kíp nổ vào sân bay

25-12-2019 00:00
38

Mang 400gr thuốc nổ và một kíp nổ vào sân bay, một nam hành khách ở Thanh Hóa đã bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Create AccountLog In Your Accountlên máy bay
thể thao

khóa Điểm

thể thao
Tổng hợp tin

giáo dục

gồm kinh tế

bay Điểm

Việt Nam gồm

trị xã

dục thể thao

Điểm Tin

giải trí

báo chí

hợp tin

tin tức Việt
giáo dục
máy bay
tin nhanh
công nghệ
trí công nghệ
điểm tin đọc báo

chính trị xã

thế giới

mang kíp nổ lên máy bay - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội thế
tin tức

bay Từ

xem tin mang kíp nổ lên máy bay mang kíp nổ lên máy bay công nghệ điểm tin
bay Điểm tin
xem tin tìm kiếm đọc tin giải trí
tế chính trị
mang kíp
gồm kinh

tức Việt Nam

máy bay Điểm

hội thế

Việt Nam
tế chính
xem báo văn hóa

Điểm tin ngày

Điểm tin

giáo dục báo điện tử

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

lên máy

giải trí công
tìm kiếm tin trong ngày kinh tế

hóa giải trí

máy bay

kinh tế chính

nổ lên

đọc báo xã hội
Nam gồm kinh
thế giới

thế giới

văn hóa giải
kíp nổ
dục thể
xem báo

trị xã hội

thể thao văn

giới giáo

xã hội

tin tức

kíp nổ lên

thao văn hóa

văn hóa

kíp nổ

tức Việt

mang kíp nổ lên máy bay

báo chí

chính trị

ngày Tổng hợp

Từ khóa

Tổng hợp
tin mới nhất giải trí

Nam gồm

giới giáo dục
hóa giải
kinh tế tin tức xã hội
thao văn
tin nhanh thể thao
kinh tế
lên máy
hợp tin tức
giáo dục thể

mang kíp nổ

thế giới giáo
chính trị

tin ngày Tổng

tin ngày

trí công

hội thế giới
chính trị

ngày Tổng

đọc tin
văn hóa
công nghệ
Tin Ngày

Điểm tin ngày

tin mới nhất tin trong ngày

nổ lên máy

báo điện tử

nổ lên

mang kíp

j
(0 giây)