Đã tìm thấy 1 kết quả: mẹ chồng giữ tiền


Chồng đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho mẹ giữ

Chồng đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho mẹ giữ

30-12-2019 00:00
167

Tôi tình cờ nghe ba chồng ngà ngà rượu nói với người ta rằng: “Thằng Bảo (tên chồng tôi) nhà tui mỗi tháng gửi về gần hai chục triệu cho mẹ nó. Nó bảo phải để mẹ giữ tiền nó mới yên tâm...”.

Create AccountLog In Your Accounthợp tin tức

tức Việt Nam

Điểm tin ngày

trí công nghệ
tin trong ngày báo chí
hóa giải trí
giải trí

dục thể

tin ngày Tổng
tin mới nhất
chính trị

tin tức

giải trí

giới giáo

mẹ chồng giữ tiền

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

công nghệ

chồng giữ tiền

giáo dục
Từ khóa

Việt Nam gồm

công nghệ
hội thế giới

công nghệ

tin ngày

xã hội
thao văn
tìm kiếm

ngày Tổng

giữ tiền Điểm

Điểm Tin

khóa Điểm
giải trí

mẹ chồng

thể thao

Nam gồm

mẹ chồng giữ tiền - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

đọc báo báo điện tử
Việt Nam

trị xã hội

chính trị
giữ tiền
xem báo thế giới điểm tin
chồng giữ
tế chính trị

kinh tế

tin nhanh
văn hóa giải
giữ tiền
xem tin

Điểm tin

đọc báo tin nhanh tin tức xã hội
tin tức Việt
báo điện tử
Nam gồm kinh

xã hội thế

văn hóa
thế giới báo chí
tiền Điểm tin

thế giới

xã hội
giáo dục
hóa giải
giáo dục mẹ chồng giữ tiền tin tức
gồm kinh

thế giới giáo

xem tin đọc tin

tức Việt

tiền Điểm
hợp tin
kinh tế chính
trị xã

thao văn hóa

tìm kiếm
mẹ chồng giữ
giáo dục thể
Tổng hợp tin

trí công

mẹ chồng giữ tiền xem báo
thể thao văn
đọc tin tin trong ngày kinh tế
tế chính
chính trị

Tổng hợp

thể thao kinh tế

Tin Ngày

dục thể thao
văn hóa

gồm kinh tế

tin mới nhất

chồng giữ

chính trị xã
giải trí công

Điểm tin ngày

giới giáo dục
văn hóa
ngày Tổng hợp
thể thao điểm tin

tiền Từ

hội thế

mẹ chồng

j
(0 giây)