Đã tìm thấy 1 kết quả: làm việc bất hợp pháp


Campuchia bắt 154 người Trung Quốc và Việt Nam làm việc bất hợp pháp

19-12-2019 00:00
120

Tổng cục Di trú Campuchia ngày 18/12 đã thẩm vấn 154 người Trung Quốc và Việt Nam bị tình nghi vượt biên giới vào Campuchia làm việc bất hợp pháp.

Create AccountLog In Your Accountgồm kinh

chính trị thế giới

chính trị xã

Tin Ngày
hóa giải trí
đọc báo báo chí tin tức
hóa giải

trị xã

Điểm tin ngày

Việt Nam

xã hội

giải trí công

làm việc
tin mới nhất

xã hội thế

tin nhanh
văn hóa giải
xem báo điểm tin
tức Việt Nam
tin trong ngày

công nghệ

làm việc bất

văn hóa

pháp Điểm
giáo dục

pháp Điểm tin

công nghệ điểm tin

tin ngày

giới giáo
tin nhanh

bất hợp

đọc tin giải trí

tế chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thao văn
việc bất

hội thế giới

làm việc

hợp pháp

tức Việt
trí công
trị xã hội
xem báo
hợp tin

thế giới giáo

hợp pháp

chính trị

tin tức Việt

Tổng hợp tin

dục thể

hội thế

Nam gồm kinh

Tổng hợp

làm việc bất hợp pháp - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tìm kiếm tin trong ngày

Việt Nam gồm

chính trị

hợp pháp Điểm

tìm kiếm

làm việc bất hợp pháp

giải trí
xem tin công nghệ

việc bất hợp

kinh tế báo chí

giới giáo dục

xem tin

trí công nghệ

báo điện tử
thể thao
thể thao
thế giới

thể thao văn

tin mới nhất
kinh tế
đọc tin
Từ khóa
ngày Tổng hợp
Nam gồm

tin ngày Tổng

Điểm tin
thể thao văn hóa

Điểm tin ngày

pháp Từ
giải trí làm việc bất hợp pháp
Điểm Tin

bất hợp

thao văn hóa
văn hóa

hợp tin tức

xã hội
làm việc bất hợp pháp
tế chính
tin tức
việc bất
giáo dục kinh tế

giáo dục

giáo dục thể
xã hội
khóa Điểm
đọc báo

tin tức

báo điện tử

dục thể thao

kinh tế chính

bất hợp pháp

thế giới

gồm kinh tế

ngày Tổng

j
(0 giây)