Đã tìm thấy 1 kết quả: khu dân cư Hồng Lĩnh


Đóng tiền mua đất, 18 năm vẫn chưa được nhận nền

Đóng tiền mua đất, 18 năm vẫn chưa được nhận nền

21-12-2019 00:00
140

Gần 700 khách hàng mua đất dự án khu dân cư Hồng Lĩnh (H.Nhà Bè, TP.HCM) từ năm 2002 nhưng đến nay, vẫn chưa được nhận đất để xây nhà ở.

Create AccountLog In Your AccountTổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ngày Tổng hợp

tin tức

văn hóa

tế chính trị

kinh tế

cư Hồng Lĩnh

trí công
dục thể thao
kinh tế chính

Từ khóa

giáo dục
Tổng hợp tin

dục thể

Nam gồm
khu dân cư Hồng Lĩnh đọc tin
dân cư
thế giới giáo

cư Hồng

Nam gồm kinh

văn hóa

Điểm tin

dân cư Hồng

đọc báo thể thao thể thao tìm kiếm xã hội công nghệ
Hồng Lĩnh

khu dân cư Hồng Lĩnh

gồm kinh

điểm tin

dân cư

thế giới

chính trị xem tin thế giới tin trong ngày báo chí
kinh tế
khu dân cư Hồng Lĩnh

khóa Điểm

tìm kiếm

trị xã hội

tin mới nhất xem báo
giới giáo dục

Hồng Lĩnh Điểm

giải trí

Việt Nam gồm

đọc báo tin mới nhất giải trí

thao văn

xã hội tin trong ngày

Lĩnh Điểm tin

hợp tin

báo điện tử

Tổng hợp

giáo dục
tức Việt Nam

Lĩnh Từ

báo điện tử
Điểm tin ngày
tin ngày Tổng

Điểm tin ngày

thể thao
báo chí

hóa giải

Lĩnh Điểm

hội thế giới

văn hóa
văn hóa giải
cư Hồng
hợp tin tức
điểm tin

khu dân

hội thế

khu dân

xã hội
thể thao văn
ngày Tổng
gồm kinh tế

trí công nghệ

giáo dục
giáo dục thể
tin nhanh

công nghệ

Điểm Tin

công nghệ
tin tức Việt
tin tức

giới giáo

tức Việt
tin ngày
giải trí công
khu dân cư

chính trị

Tin Ngày

khu dân cư Hồng Lĩnh - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tế chính

thao văn hóa

thế giới đọc tin
Hồng Lĩnh
trị xã
chính trị
hóa giải trí

xã hội thế

xem tin tin tức kinh tế

chính trị xã

xem báo

giải trí

Việt Nam

tin nhanhj
(0.01 giây)