Đã tìm thấy 1 kết quả: khi chưa được cấp phép


Tự ý thi công sân khấu giữa ngã sáu TP. Huế  khi chưa được cấp phép

Tự ý thi công sân khấu giữa ngã sáu TP. Huế khi chưa được cấp phép

26-12-2019 00:00
53

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, đơn vị thi công đã tự ý dựng sân khấu ngay ngã sáu TP. Huế, cản trở không gian giao thông ở khu vực này.

Create AccountLog In Your Accounttin ngày

chính trị

thể thao
khi chưa

phép Từ

phép Điểm tin

kinh tế chính

Điểm tin

giáo dục giải trí văn hóa

Nam gồm

xã hội

báo chí xã hội văn hóa
tin ngày Tổng

Điểm tin ngày

ngày Tổng hợp

giải trí công
khi chưa
khi chưa được
Tổng hợp tin
thể thao đọc tin
trị xã
công nghệ
hợp tin
xem tin đọc báo

được cấp

hội thế

cấp phép

trí công nghệ

hợp tin tức

điểm tin
hóa giải

hóa giải trí

Điểm Tin

tế chính trị

giới giáo dục

chưa được
xem báo

Từ khóa

xã hội

văn hóa giải

được cấp phép
đọc tin khi chưa được cấp phép

chưa được cấp

tức Việt Nam

dục thể thao

phép Điểm

chính trị
Việt Nam
báo chí

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem tin tin mới nhất báo điện tử

giáo dục thể

tin mới nhất

khóa Điểm

xã hội thế

hội thế giới
tìm kiếm

thế giới

công nghệ

Điểm tin ngày

tin tức điểm tin báo điện tử tin nhanh tin trong ngày thế giới khi chưa được cấp phép
kinh tế

thao văn

công nghệ giải trí

cấp phép Điểm

kinh tế kinh tế
thể thao
trị xã hội

khi chưa được cấp phép - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin tức
dục thể
xem báo
ngày Tổng
trí công
giáo dục tìm kiếm

thể thao văn

tin trong ngày

gồm kinh tế

thế giới giáo
tin tức Việt

tức Việt

giới giáo

tin tức
văn hóa

chính trị xã

cấp phép
đọc báo

gồm kinh

khi chưa được cấp phép

Việt Nam gồm
tin nhanh
Tin Ngày

thao văn hóa

được cấp
Nam gồm kinh
thế giới
Tổng hợp
giáo dục

giải trí

chưa được
chính trị

tế chính

j
(1.16 giây)