Đã tìm thấy 2 kết quả: khe hở thành bụng


Mổ lấy thai cứu bé gái có nội tạng nằm bên ngoài bụng

Mổ lấy thai cứu bé gái có nội tạng nằm bên ngoài bụng

26-12-2019 00:00
113

Vừa chào đời, bé gái nặng 2,8kg ở Nghệ An đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật giành sự sống do bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh có nội tạng nằm bên ngoài bụng

Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh có nội tạng nằm bên ngoài bụng

26-12-2019 00:00
67

Vừa chào đời, bé gái nặng 2,8kg ở Nghệ An đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật giành sự sống do bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Create AccountLog In Your Accountkhe hở thành bụng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thế giới báo chí
kinh tế chính
tin trong ngày

ngày Tổng hợp

chính trị xã

tin mới nhất

Việt Nam

tin trong ngày
Điểm tin
xã hội thế

Tin Ngày

hội thế

tin ngày Tổng
bụng Từ
Điểm tin ngày
trí công
hợp tin
giáo dục đọc báo
trị xã
tức Việt Nam
bụng Điểm tin
thể thao
thao văn
tức Việt
thao văn hóa

khe hở thành bụng

đọc tin
thế giới
gồm kinh tế
đọc tin

Nam gồm kinh

hóa giải trí
Điểm Tin

thế giới giáo

báo điện tử

hở thành bụng

tìm kiếm điểm tin khe hở thành bụng

thể thao

giới giáo dục
khóa Điểm

hội thế giới

giải trí công
Tổng hợp tin

hợp tin tức

tin nhanh

giáo dục thể

chính trị

trí công nghệ

kinh tế
ngày Tổng
điểm tin văn hóa
thành bụng
kinh tế

khe hở

thể thao văn

hở thành

xem báo đọc báo tin tức chính trị xem tin giáo dục
giáo dục
Từ khóa

thành bụng Điểm

giới giáo

dục thể thao

hở thành
Việt Nam gồm
xã hội

thành bụng

văn hóa giải
báo chí

Điểm tin ngày

giải trí khe hở thành bụng tìm kiếm

khe hở thành

xem báo
Tổng hợp
tin mới nhất
Nam gồm

công nghệ

khe hở
xem tin công nghệ
dục thể

trị xã hội

tin nhanh

gồm kinh

giải trí
xã hội xã hội

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin tức

tế chính trị
tin tức
tin tức Việt
văn hóa công nghệ
hóa giải
tin ngày
bụng Điểm
giải trí thể thao
kinh tế
văn hóa
thế giới
tế chính
báo điện tử chính trịj
(0.01 giây)