Đã tìm thấy 1 kết quả: khối u lá lách


Bác sĩ Sài Gòn phát hiện khối u ở lá lách dài đến nửa mét và nặng hơn 5kg

Bác sĩ Sài Gòn phát hiện khối u ở lá lách dài đến nửa mét và nặng hơn 5kg

04-09-2019 00:00
11

Một phụ nữ ở Tiền Giang có khối u ở lách với chiều dài đến tận nửa mét và nặng hơn 5kg do bệnh đa nang lách.

Create AccountLog In Your Accountu lá lách

kinh tế

hợp tin tức

văn hóa đọc tin xã hội

thao văn hóa

ngày Tổng hợp
hóa giải trí

gồm kinh tế

giáo dục
lách Từ
chính trị xem báo tin tức

khối u lá lách

kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đọc tin

Nam gồm kinh

thao văn
trị xã hội

Tổng hợp

báo điện tử công nghệ

hóa giải

thể thao
hội thế
báo chí

xã hội thế

hội thế giới

tin ngày Tổng

trí công

điểm tin

giới giáo dục

Điểm Tin

tế chính trị
tin trong ngày xã hội
Từ khóa

Việt Nam

tế chính

giải trí

giải trí công

thế giới xem tin
hợp tin
thế giới
giới giáo
tin ngày
công nghệ
u lá
Tin Ngày

chính trị

khối u lá lách tin trong ngày

khối u

Điểm tin ngày

khối u lá

văn hóa tìm kiếm tìm kiếm tin mới nhất giáo dục
tức Việt

văn hóa giải

trí công nghệ
tin tức Việt
Nam gồm
Điểm tin ngày

ngày Tổng

khối u lá lách

thế giới giáo

kinh tế
trị xã
tin tức báo chí
lá lách

khối u

lách Điểm tin
đọc báo điểm tin báo điện tử

lá lách Điểm

văn hóa

tức Việt Nam

xem báo
Điểm tin
u lá
giáo dục

lách Điểm

giải trí

khối u lá lách - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

chính trị

kinh tế chính

công nghệ

dục thể

gồm kinh

Tổng hợp tin

chính trị xã

đọc báo xem tin

thể thao

khóa Điểm

tin nhanh

thế giới

dục thể thao

tin tức
tin mới nhất thể thao
lá lách
giáo dục thể
tin nhanh giải trí
thể thao văn
xã hội
Việt Nam gồm
j
(0 giây)