Đã tìm thấy 1 kết quả: khối u lá lách


Bác sĩ Sài Gòn phát hiện khối u ở lá lách dài đến nửa mét và nặng hơn 5kg

Bác sĩ Sài Gòn phát hiện khối u ở lá lách dài đến nửa mét và nặng hơn 5kg

04-09-2019 00:00
21

Một phụ nữ ở Tiền Giang có khối u ở lách với chiều dài đến tận nửa mét và nặng hơn 5kg do bệnh đa nang lách.

Create AccountLog In Your Accounttrị xã hội

lá lách
khối u
văn hóa giải
tức Việt
tế chính
kinh tế

Điểm Tin

tìm kiếm giáo dục thế giới tin tức
Điểm tin
công nghệ

kinh tế chính

giáo dục
lách Từ

khóa Điểm

thể thao điểm tin xem tin
thế giới giáo
xem tin

dục thể thao

giới giáo dục

tức Việt Nam

văn hóa

xem báo xã hội
tin tức

chính trị

xem báo
hóa giải

khối u

khối u lá lách - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

báo điện tử

hợp tin

thể thao giải trí tin tức

khối u lá lách

kinh tế thế giới đọc báo tin nhanh

Từ khóa

điểm tin
giải trí
gồm kinh tế

Việt Nam

Tổng hợp

Tổng hợp tin

lá lách Điểm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm tin ngày

hội thế

lách Điểm

trị xã

hội thế giới

chính trị
trí công

tin ngày Tổng

giáo dục

hợp tin tức

đọc tin
Tin Ngày
hóa giải trí
giải trí xã hội

Việt Nam gồm

lá lách

thế giới

Điểm tin ngày

Nam gồm kinh

giải trí công

giáo dục thể

tin trong ngày đọc tin

thao văn

kinh tế

ngày Tổng hợp
gồm kinh
báo chí

Nam gồm

công nghệ
lách Điểm tin
chính trị tìm kiếm khối u lá lách

trí công nghệ

thao văn hóa

báo điện tử
ngày Tổng
tin nhanh

thể thao văn

u lá
báo chí
xã hội
tin trong ngày văn hóa
u lá

giới giáo

tin tức Việt

tin mới nhất văn hóa đọc báo
công nghệ
chính trị xã

xã hội thế

tin ngày

khối u lá
thể thao

tế chính trị

u lá lách

dục thể
khối u lá lách tin mới nhấtj
(0.01 giây)