Đã tìm thấy 1 kết quả: khảo thí quốc tế


Học sinh Việt Nam có tư duy và kỹ năng tương thích các chuẩn khảo thí quốc tế

Học sinh Việt Nam có tư duy và kỹ năng tương thích các chuẩn khảo thí quốc tế

23-12-2019 00:00
131

Mới đây, gần 500 học sinh của TP.HCM đã vượt qua kỳ khảo thí của hội đồng khảo thí lớn nhất Anh Quốc - Pearson Edexcel - để nhận chứng chỉ quốc tế cấp tiểu học, THCS quốc tế và phổ thông quốc tế IGCSE.

Create AccountLog In Your Accountgồm kinh tế

quốc tế Điểm
văn hóa

khảo thí

Điểm Tin

thí quốc

dục thể thao

văn hóa giải
xem tin chính trị
tức Việt Nam

thí quốc tế

Điểm tin ngày

quốc tế

xem báo xem tin

Từ khóa

trị xã

hóa giải trí

thế giới giáo

đọc báo

giáo dục thể

khảo thí quốc tế

thế giới
quốc tế
chính trị
báo chí
thao văn hóa
tin nhanh

ngày Tổng hợp

giáo dục

hợp tin tức

tin ngày Tổng

tế Điểm

văn hóa giáo dục
trị xã hội

tin tức Việt

điểm tin đọc tin tin mới nhất tin tức báo điện tử

xã hội thế

công nghệ
tế Từ

Tổng hợp

giáo dục

khảo thí quốc tế - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin tức khảo thí quốc tế tin trong ngày

thí quốc

công nghệ giải trí thể thao

kinh tế chính

báo điện tử

hợp tin

giới giáo

kinh tế
khóa Điểm
giải trí
giải trí

hội thế giới

trí công nghệ

đọc báo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế

tin nhanh công nghệ

hóa giải

Nam gồm

Tổng hợp tin

tế chính trị

thế giới

Tin Ngày

văn hóa

thể thao

điểm tin
thể thao văn
xem báo

giới giáo dục

trí công

tìm kiếm
tin tức
tìm kiếm

khảo thí quốc

dục thể
Điểm tin
tin trong ngày

Việt Nam

xã hội
gồm kinh

Việt Nam gồm

xã hội khảo thí quốc tế
xã hội
tế Điểm tin
tin mới nhất
tin ngày
thể thao đọc tin chính trị
Nam gồm kinh

hội thế

khảo thí

tức Việt

giải trí công
kinh tế
ngày Tổng

thao văn

Điểm tin ngày

chính trị xã

tế chính
thế giới báo chíj
(0 giây)