Đã tìm thấy 2 kết quả: không thiếu thịt


Thịt heo không thiếu, không để đầu cơ, thổi giá thịt trong dịp tết

Thịt heo không thiếu, không để đầu cơ, thổi giá thịt trong dịp tết

23-12-2019 00:00
69

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, tổ chức tại Hà Nội ngày 23/12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Xử lý doanh nghiệp, cơ sở không chịu xuất heo để sốt ảo, trục lợi'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Xử lý doanh nghiệp, cơ sở không chịu xuất heo để sốt ảo, trục lợi'

23-12-2019 00:00
87

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, tổ chức tại Hà Nội ngày 23/12.

Create AccountLog In Your Accountkinh tế chính

Nam gồm kinh
thế giới giáo
thế giới thể thao
thao văn

không thiếu thịt - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tức Việt Nam

điểm tin thể thao
gồm kinh tế

giáo dục

thể thao văn

chính trị xem tin báo điện tử giải trí
không thiếu
gồm kinh
thiếu thịt Điểm
tin trong ngày công nghệ
hóa giải

Điểm tin

xã hội thế

hội thế

thể thao

đọc tin

hội thế giới

khóa Điểm
tin mới nhất báo chí
Nam gồm
chính trị
Từ khóa

dục thể

không thiếu thịt tìm kiếm

trí công

không thiếu
văn hóa giải

hợp tin tức

hóa giải trí

tức Việt

tin tức

Điểm tin ngày

thế giới
thế giới

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

công nghệ

tin ngày Tổng

Việt Nam gồm
dục thể thao

Điểm tin ngày

ngày Tổng

tin tức

trị xã

tìm kiếm tin mới nhất
kinh tế
giải trí
xã hội

thịt Điểm

ngày Tổng hợp

đọc báo báo chí
tế chính trị
xem báo
thiếu thịt
tin nhanh không thiếu thịt

không thiếu thịt

tin nhanh
Tin Ngày

giới giáo dục

tin tức Việt

trí công nghệ

thao văn hóa

chính trị xã

thiếu thịt

xem tin

giải trí công

trị xã hội

công nghệ văn hóa
chính trị

xã hội

thịt Từ

giải trí điểm tin giáo dục kinh tế giáo dục
giáo dục thể
xem báo

hợp tin

văn hóa
đọc báo

Điểm Tin

tin ngày

Tổng hợp
xã hội kinh tế
Việt Nam

tế chính

tin trong ngày báo điện tử văn hóa đọc tin tin tức

không thiếu thịt

Tổng hợp tin

giới giáo

thịt Điểm tin
j
(0.01 giây)