Đã tìm thấy 1 kết quả: hở van tim hai lá


Bệnh viện Chợ Rẫy mổ tim cho người bị hở van 2 lá chỉ bằng một đường rạch nhỏ

Bệnh viện Chợ Rẫy mổ tim cho người bị hở van 2 lá chỉ bằng một đường rạch nhỏ

31-12-2019 00:00
452

Đây cũng là kỹ thuật mới trong phẫu thuật tim xâm lấn khi điều trị cho bệnh nhân bị hở van tim 2 lá do Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thực hiện.

Create AccountLog In Your Accountvăn hóa

hở van tim hai lá

khóa Điểm
chính trị
xem báo
van tim

thể thao văn

xã hội
giáo dục
kinh tế
Điểm tin ngày

Điểm tin ngày

chính trị thể thao

trị xã hội

tin trong ngày
giới giáo dục
tin mới nhất
hai lá Điểm

tin ngày

gồm kinh tế

tim hai lá

tin mới nhất

hóa giải

ngày Tổng hợp
báo chí

hở van tim hai lá - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giáo dục

gồm kinh

Nam gồm
lá Điểm tin

hóa giải trí

thế giới hở van tim hai lá

Tổng hợp

thể thao tin trong ngày kinh tế điểm tin tìm kiếm đọc tin
văn hóa giải
dục thể thao
báo điện tử

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin tức đọc báo
tin tức
báo điện tử chính trị

Việt Nam

hai lá

hợp tin
tìm kiếm
tế chính trị
trí công

thao văn

tim hai

dục thể

báo chí xem báo
lá Điểm
tin ngày Tổng

ngày Tổng

tim hai
thế giới giáo
đọc báo
lá Từ

hở van

van tim hai
giải trí giáo dục
hai lá

giáo dục thể

đọc tin

công nghệ

văn hóa tin nhanh tin nhanh
giải trí

thao văn hóa

hợp tin tức
xem tin
tin tức Việt
Tin Ngày
Điểm tin
văn hóa
van tim

hội thế

trị xã

hội thế giới

thể thao

hở van

điểm tin

thế giới

Điểm Tin
hở van tim hai lá

tế chính

Việt Nam gồm

trí công nghệ

tức Việt Nam
chính trị xã
giải trí công
giải trí
hở van tim
tin tức

xã hội thế

xem tin

Từ khóa

giới giáo
công nghệ

tức Việt

Nam gồm kinh

kinh tế

kinh tế chính

xã hội công nghệ xã hội
Tổng hợp tin
thế giớij
(0 giây)