Đã tìm thấy 1 kết quả: hỏi đáp về bồi thường đất


Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

30-12-2019 00:00
351

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ. Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Create AccountLog In Your Accountbồi thường
tin tức

Điểm tin

hỏi đáp về bồi thường đất - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

hội thế giới

văn hóa
bồi thường đất

xã hội

xem báo tin tức

Điểm tin ngày

trị xã hội
chính trị
gồm kinh
giải trí xem tin đọc tin hỏi đáp về bồi thường đất
thao văn
tin tức Việt
công nghệ
ngày Tổng hợp
xem báo
Nam gồm kinh
tin trong ngày

tức Việt

đọc báo
đất Điểm
thế giới
Từ khóa
hợp tin

hỏi đáp về

kinh tế chính

đất Điểm tin

chính trị xã

trí công nghệ

hợp tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tìm kiếm thể thao

ngày Tổng

thao văn hóa

báo điện tử
dục thể thao

xã hội thế

giáo dục thể

tế chính trị
xã hội

Điểm tin ngày

hóa giải

1 hỏi
hỏi đáp về bồi thường đất
khóa Điểm
đọc tin
thể thao

văn hóa giải

tin mới nhất
về bồi

Tổng hợp tin

đáp về

đáp về bồi

chính trị kinh tế

gồm kinh tế

tin mới nhất báo chí tin nhanh

hóa giải trí

tế chính
giải trí
hỏi đáp

về bồi thường

chính trị
1 hỏi đáp

đất Từ

giáo dục

hội thế

tức Việt Nam

tìm kiếm

hỏi đáp

thường đất Điểm

Tin Ngày
công nghệ tin trong ngày
thường đất

thế giới

trị xã

giải trí công

dục thể

về bồi

công nghệ

giáo dục điểm tin tin tức

trang 1, hỏi đáp về bồi thường đất

thể thao văn
Điểm Tin
báo chí văn hóa

giới giáo dục

tin ngày
giới giáo
Việt Nam gồm
xã hội kinh tế
kinh tế
đọc báo
Nam gồm
trang 1
thể thao xem tin điểm tin văn hóa tin nhanh

tin ngày Tổng

thường đất
báo điện tử

giáo dục

giải trí

Tổng hợp

trang 1

thế giới giáo

Việt Nam

trí công

thế giới
đáp về

bồi thường

trang 1 hỏi
trang 1j
(0.02 giây)