Đã tìm thấy 1 kết quả: hỏi đáp về bồi thường đất


Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

30-12-2019 00:00
302

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ. Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Create AccountLog In Your Accountthể thao văn

xã hội thế

khóa Điểm

Nam gồm kinh

Điểm Tin

Việt Nam

gồm kinh

tìm kiếm

văn hóa giải

đất Điểm tin

ngày Tổng

hỏi đáp về bồi thường đất

tế chính trị

công nghệ
tức Việt Nam
đáp về bồi
bồi thường
báo chí
Tin Ngày
Điểm tin
tin mới nhất
giáo dục
thế giới tin trong ngày tìm kiếm tin tức
xã hội
thể thao xem báo

giải trí

hội thế giới

chính trị
tin tức
thường đất
hóa giải

Nam gồm

đọc tin tin nhanh
tin tức Việt
tin tức
thao văn hóa
chính trị
giáo dục

trị xã

công nghệ

Điểm tin ngày

Từ khóa

tin ngày

về bồi thường

thường đất Điểm

thường đất
ngày Tổng hợp
đọc tin giải trí chính trị
hỏi đáp
báo điện tử điểm tin

kinh tế

giới giáo

xem báo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hỏi đáp

báo điện tử

tức Việt

tin ngày Tổng

thế giới giáo

về bồi
đất Từ

hỏi đáp về bồi thường đất - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thao văn

bồi thường

xem tin

dục thể thao

thể thao

đọc báo

hợp tin tức

tin nhanh

đáp về

hỏi đáp về bồi thường đất

trí công nghệ

Tổng hợp tin

giới giáo dục
xã hội thế giới kinh tế
kinh tế chính
kinh tế tin trong ngày đọc báo

bồi thường đất

Điểm tin ngày

Việt Nam gồm
Tổng hợp
xã hội giáo dục báo chí thể thao
chính trị xã
tin mới nhất
hỏi đáp về

gồm kinh tế

công nghệ xem tin
hợp tin
trị xã hội

hóa giải trí

giải trí công
điểm tin
văn hóa

đất Điểm

văn hóa
hội thế

trí công

dục thể
hỏi đáp về bồi thường đất
về bồi
tế chính

đáp về

văn hóa giải trí
thế giới

giáo dục thể

j
(0 giây)