Đã tìm thấy 1 kết quả: hỏi đáp về bồi thường đất


Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

30-12-2019 00:00
241

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ. Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Create AccountLog In Your Accountxã hội

giáo dục thể

tin mới nhất
hợp tin
trị xã
đáp về bồi
xã hội thế
giải trí công
báo điện tử
trí công
chính trị xã

đáp về

khóa Điểm

tin trong ngày điểm tin tin tức

bồi thường đất

tin trong ngày
tin ngày Tổng
Điểm Tin
tức Việt
dục thể

dục thể thao

hỏi đáp

đất Từ

thế giới giáo

thường đất Điểm

Nam gồm kinh

đất Điểm tin

tức Việt Nam

báo điện tử
tế chính
xem báo chính trị

công nghệ

kinh tế chính

giải trí đọc báo

gồm kinh tế

giáo dục xem báo báo chí
hợp tin tức

bồi thường

gồm kinh

bồi thường

hỏi đáp về bồi thường đất

tin tức Việt

trí công nghệ

Việt Nam gồm

xem tin giải trí thế giới

hóa giải

tin mới nhất
thể thao văn
tin ngày

Điểm tin

thường đất
xã hội

ngày Tổng

tế chính trị

tin nhanh

giáo dục

Điểm tin ngày

hỏi đáp về bồi thường đất

hỏi đáp
giáo dục
Tổng hợp

đáp về

tìm kiếm

Điểm tin ngày

tìm kiếm công nghệ
Tổng hợp tin

thế giới

văn hóa

văn hóa giải
thao văn
đất Điểm
tin nhanh

hội thế giới

xem tin
Việt Nam
giới giáo
Từ khóa
đọc tin

hỏi đáp về

đọc báo thể thao

hội thế

giới giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế

về bồi thường

thế giới

trị xã hội

thể thao văn hóa văn hóa

về bồi

kinh tế
Nam gồm
chính trị
ngày Tổng hợp
báo chí hỏi đáp về bồi thường đất

chính trị

đọc tin
hóa giải trí

Tin Ngày

thao văn hóa

giải trí

hỏi đáp về bồi thường đất - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao
tin tức
về bồi
điểm tin
thường đất

tin tức

công nghệ xã hội
kinh tế
j
(0.01 giây)