Đã tìm thấy 2 kết quả: học sinh than chương trình nặng


Học sinh đánh mất cả thanh xuân vì... chương trình nặng

Học sinh đánh mất cả thanh xuân vì... chương trình nặng

30-12-2019 00:00
39

Học sinh phải chịu áp lực điểm số từ gia đình, thầy cô và nhà trường. Áp lực học tập là vấn đề lớn của học sinh hiện nay. Cần có cách giải quyết hợp lý hơn là nói mãi.

Học sinh 'than' đánh mất cả thanh xuân vì... chương trình nặng

Học sinh 'than' đánh mất cả thanh xuân vì... chương trình nặng

30-12-2019 00:00
87

Học sinh phải chịu áp lực điểm số từ gia đình, thầy cô và nhà trường. Áp lực học tập là vấn đề lớn của học sinh hiện nay. Cần có cách giải quyết hợp lý hơn là nói mãi.

Create AccountLog In Your Accountthể thao đọc tin
thế giới
báo chí
than chương
thể thao
học sinh than

hóa giải trí

giáo dục

báo chí

dục thể thao

tin trong ngày

Điểm tin

nặng Điểm tin

tin ngày

xem tin
tin tức
tin nhanh

Nam gồm

văn hóa chính trị xem báo

gồm kinh

khóa Điểm

chương trình nặng

trình nặng

hội thế
chính trị xã
báo điện tử

nặng Điểm

điểm tin điểm tin xem tin đọc báo

trình nặng

xã hội thế

xã hội

học sinh than chương trình nặng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao văn

sinh than

giải trí công

hóa giải

thao văn hóa

tin nhanh

sinh than chương

Điểm tin ngày

thế giới giáo
công nghệ

Tổng hợp tin

hợp tin

tin ngày Tổng

đọc báo

than chương trình

xem báo

Tin Ngày

trình nặng Điểm
ngày Tổng
tin tức báo điện tử

trị xã hội

than chương

Nam gồm kinh

giới giáo dục

học sinh

xã hội

xã hội

kinh tế chính
tin tức

trí công nghệ

nặng Từ
văn hóa giải
công nghệ

thể thao

hội thế giới
tế chính trị
đọc tin

công nghệ

ngày Tổng hợp
tin trong ngày

tức Việt Nam

kinh tế
gồm kinh tế
giáo dục

học sinh than chương trình nặng

Từ khóa

hợp tin tức

giải trí

Điểm Tin

tin mới nhất
Việt Nam
thế giới

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tế chính

tin mới nhất giải trí giáo dục
dục thể
học sinh than chương trình nặng

thao văn

tức Việt

tin tức Việt
Tổng hợp
học sinh than chương trình nặng

giải trí

trị xã

sinh than

học sinh
kinh tế

chương trình

văn hóa

kinh tế

Việt Nam gồm

giáo dục thể

tìm kiếm

trí công

tìm kiếm

văn hóa

giới giáo
chương trình

chính trị

thế giới

Điểm tin ngày

chính trịj
(0.01 giây)