Đã tìm thấy 2 kết quả: hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật


Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2019: Vắng hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật

Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2019: Vắng hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật

24-12-2019 00:00
124

Ngoài 4 tác phẩm được vinh danh, Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM tiếp tục không có tác phẩm của tác giả dưới 30 tuổi lọt vào chung khảo. Ở hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật, không có tác phẩm dự giải.

Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2019: không có tác giả dưới 30 tuổi

Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2019: không có tác giả dưới 30 tuổi

24-12-2019 00:00
61

Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM tiếp tục không có tác phẩm của tác giả dưới 30 tuổi lọt vào chung khảo. Ngoài ra, ở hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật, không có tác phẩm dự giải.

Create AccountLog In Your Accountbình và

thể thao
giáo dục
và dịch

Điểm tin ngày

mục lý
giáo dục thể

thế giới giáo

điểm tin công nghệ
tế chính trị
báo điện tử tin nhanh giải trí

bình và

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thế giới
thể thao tin trong ngày

giáo dục

phê bình

mục lý luận
đọc báo
và dịch thuật
tin mới nhất văn hóa giải trí thể thao

Tổng hợp

trị xã
Điểm tin

tin tức Việt

giải trí công
hóa giải
chính trị

Điểm tin ngày

dịch thuật

hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

gồm kinh tế
tin nhanh

kinh tế chính

xã hội
tin ngày Tổng
điểm tin báo chí tin trong ngày

chính trị xã

luận phê

hạng mục

Tin Ngày

thể thao văn
thuật Từ

ngày Tổng hợp

báo điện tử
hạng mục
tin tức
xã hội

trị xã hội

xem tin
tức Việt

thao văn hóa

và dịch

phê bình

Tổng hợp tin

hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật
thuật Điểm
giải trí

xã hội thế

hóa giải trí
đọc báo báo chí
dịch thuật

hội thế

thế giới tìm kiếm

Từ khóa

giới giáo

dịch thuật Điểm

Nam gồm

tức Việt Nam

tin ngày

gồm kinh

văn hóa

kinh tế

văn hóa

lý luận

trí công nghệ

khóa Điểm

luận phê bình

công nghệ thế giới

lý luận

hạng mục lý

Nam gồm kinh

thuật Điểm tin

Điểm Tin

ngày Tổng

Việt Nam

luận phê
giáo dục
văn hóa giải
xem tin tin mới nhất
xã hội
chính trị
đọc tin

giới giáo dục

hội thế giới
đọc tin

hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật

chính trị kinh tế tin tức xem báo

hợp tin

thao văn
xem báo

mục lý

hạng mục lý luận phê bình và dịch thuật kinh tế
công nghệ
dục thể thao
Việt Nam gồm
trí công
phê bình và
tế chính
tìm kiếm
dục thể

hợp tin tức

tin tức

lý luận phê

bình và dịch
j
(0.01 giây)