Đã tìm thấy 1 kết quả: hướng dẫn cách làm pháo nổ


Học chế tạo pháo trên mạng, nam sinh 13 tuổi bị cụt tay

Học chế tạo pháo trên mạng, nam sinh 13 tuổi bị cụt tay

31-12-2019 00:00
484

Phạm Xuân L. lên mạng xem hướng dẫn cách làm pháo nổ, sau đó dùng hàng chục bao diêm làm thuốc pháo. Khi L. đang nhồi thuốc ở tư thế kẹp quả pháo vào trong đùi thì pháo phát nổ.

Create AccountLog In Your Accounttức Việt Nam

thể thao

gồm kinh tế
tìm kiếm

hợp tin tức

Tổng hợp tin
Việt Nam gồm
dục thể thao

pháo nổ

giới giáo dục
thế giới giáo

Điểm tin ngày

tin tức tin nhanh giải trí xã hội
trí công
giải trí công
xem báo công nghệ
hóa giải trí
dẫn cách
giới giáo
đọc báo

dẫn cách làm

làm pháo

nổ Điểm tin
tin tức Việt

hội thế

nổ Điểm

cách làm

chính trị xã

hội thế giới

tức Việt
trị xã hội

cách làm pháo

dẫn cách

hướng dẫn cách
Điểm tin ngày
văn hóa báo điện tử

tin tức

giáo dục

hợp tin

tìm kiếm

tin ngày

báo chí

trị xã

hướng dẫn cách làm pháo nổ - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

chính trị

pháo nổ

chính trị

Từ khóa

hóa giải

giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

nổ Từ

trí công nghệ

Việt Nam
đọc báo xã hội

công nghệ

Tin Ngày
thao văn hóa
Tổng hợp
hướng dẫn

giáo dục thể

điểm tin
thao văn

hướng dẫn cách làm pháo nổ

giải trí báo điện tử tin trong ngày văn hóa
ngày Tổng
kinh tế báo chí
văn hóa giải
tin nhanh
kinh tế

làm pháo

Nam gồm
tin mới nhất
Điểm Tin
tin ngày Tổng
xem tin

pháo nổ Điểm

xem báo tin tức
tế chính trị
khóa Điểm
làm pháo nổ

thế giới

hướng dẫn

ngày Tổng hợp

tin trong ngày
giải trí

thể thao văn

tế chính
tin mới nhất

Nam gồm kinh

xã hội thế

văn hóa

thể thao thế giới thể thao hướng dẫn cách làm pháo nổ

cách làm

thế giới

Điểm tin

kinh tế đọc tin hướng dẫn cách làm pháo nổ đọc tin

kinh tế chính

chính trị

gồm kinh

điểm tin xem tin
xã hội
dục thể
công nghệ giáo dụcj
(0 giây)