Đã tìm thấy 1 kết quả: hóc xương gà 2 năm


Cứu bé trai bị xẹp phổi sau khi ăn cháo gà

Cứu bé trai bị xẹp phổi sau khi ăn cháo gà

26-12-2019 00:00
51

Mảnh xương gà nằm trong phổi suốt 2 năm khiến bé trai bị xẹp phần thùy trên ở phổi trái.

Create AccountLog In Your Accountđọc báo báo chí báo điện tử

năm Điểm tin

tin tức Việt
tế chính
văn hóa giải
gồm kinh tế
tế chính trị

chính trị

văn hóa

tức Việt

thể thao

hóc xương

kinh tế chính

giáo dục

dục thể

công nghệ

Tin Ngày

giải trí

tin trong ngày tin mới nhất

gồm kinh

dục thể thao

xương gà 2

xã hội thế

thế giới
Tổng hợp
gà 2
xem tin xem báo tin mới nhất

trí công nghệ

ngày Tổng hợp
giới giáo

tin tức

Từ khóa

khóa Điểm

Điểm tin ngày

2 năm

hóa giải trí

tin nhanh

ngày Tổng

trị xã hội
thể thao
trí công

hóc xương gà

văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế xã hội

chính trị xã

thế giới đọc tin
năm Từ
năm Điểm
tin trong ngày
Điểm tin

xương gà

tin ngày

tức Việt Nam

xương gà

hội thế

Điểm tin ngày

Điểm Tin

Việt Nam

kinh tế

đọc báo

hợp tin

điểm tin
giới giáo dục
hội thế giới
xã hội
công nghệ giải trí
giáo dục thể

thế giới giáo

hợp tin tức

hóc xương gà 2 năm

giải trí

hóc xương gà 2 năm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Nam gồm

tin nhanh tin tức
2 năm Điểm
chính trị

2 năm

Tổng hợp tin

thế giới

giáo dục

thao văn hóa

xem tin báo chí

hóc xương

giáo dục
trị xã
kinh tế

thao văn

tìm kiếm tin tức công nghệ báo điện tử chính trị
Việt Nam gồm

thể thao văn

hóa giải

thể thao
gà 2 năm
giải trí công
xã hội đọc tin
gà 2
xem báo hóc xương gà 2 năm điểm tin văn hóa

tin ngày Tổng

tìm kiếm hóc xương gà 2 năm

Nam gồm kinh

j
(0.01 giây)