Đã tìm thấy 1 kết quả: grab bị phạt 120 triệu đồng


Grab lại bị Ngân hàng Nhà nước phạt 120 triệu đồng

Grab lại bị Ngân hàng Nhà nước phạt 120 triệu đồng

25-12-2019 00:00
206

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với Công ty TNHH Grab vì không thực hiện đúng quy định về thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài.

Create AccountLog In Your Accountchính trị
xã hội thế
thế giới
trí công nghệ
tìm kiếm báo chí xem báo

bị phạt

grab bị phạt 120 triệu đồng

gồm kinh tế

giới giáo

thể thao
Điểm tin

triệu đồng

đồng Điểm

phạt 120

triệu đồng Điểm

Việt Nam gồm
bị phạt 120
khóa Điểm
đọc báo

văn hóa

kinh tế công nghệ
Điểm Tin

ngày Tổng hợp

120 triệu
grab bị
tin mới nhất
công nghệ
giải trí

tin tức Việt

trị xã hội
tin trong ngày tìm kiếm đọc tin báo điện tử

kinh tế

120 triệu đồng
grab bị
xem tin

giải trí

grab bị phạt 120 triệu đồng
hội thế

hội thế giới

xem báo

thế giới giáo

thế giới
Từ khóa
văn hóa
đồng Từ
grab bị phạt
trị xã
điểm tin
Tổng hợp tin

120 triệu

trí công

văn hóa giải

thể thao
thể thao văn
đọc tin

Việt Nam

chính trị xã

tin nhanh
triệu đồng
tin trong ngày công nghệ

Điểm tin ngày

phạt 120 triệu

báo điện tử
hợp tin tức
tin ngày
đọc báo chính trị
bị phạt

tức Việt Nam

điểm tin

ngày Tổng

xã hội tin nhanh

tế chính trị

giáo dục

phạt 120
tức Việt
giải trí công
xã hội
thao văn hóa

giới giáo dục

hóa giải

grab bị phạt 120 triệu đồng

tin mới nhất

xã hội

giáo dục

grab bị phạt 120 triệu đồng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin tức
chính trị

gồm kinh

Nam gồm kinh

thế giới

thao văn

dục thể thao

tin tức
Tổng hợp

tin tức

giáo dục thể

báo chí
tế chính

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế

Điểm tin ngày

hợp tin

tin ngày Tổng

kinh tế chính

Nam gồm

đồng Điểm tin
giải trí
dục thể
văn hóa giáo dục

Tin Ngày

xem tin thể thao

hóa giải trí

j
(0 giây)