Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo dục


Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

01-07-2016 12:28
357

Ở đây gần như không bao giờ có bài kiểm tra. Các bữa ăn trưa luôn được miễn phí. Một khi đã ra khỏi trường, các em không bao giờ phải nghĩ tới các bài tập về nhà.

Create AccountLog In Your Accounttin ngày Tổng

tức Việt Nam
tin tức điểm tin

tin tức

trí công nghệ

giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giáo dục thể

dục Điểm
văn hóa
dục Từ
thế giới đọc tin

thế giới

tìm kiếm
gồm kinh
xem báo xã hội
tức Việt
thế giới

hợp tin

tin trong ngày

trí công

giáo dục
tin trong ngày

thể thao

xem tin
hóa giải

giải trí công

chính trị

xã hội

công nghệ báo chí
ngày Tổng hợp

công nghệ

xem tin văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin ngày

xem báo giáo dục
gồm kinh tế
trị xã hội

trị xã

dục thể thao

Nam gồm

điểm tin

thao văn

tin tức Việt
ngày Tổng
đọc báo

giáo dục

văn hóa giải

thể thao công nghệ tin nhanh
giáo dục
tin mới nhất tin mới nhất

hội thế

khóa Điểm

giáo dục

tế chính trị

chính trị

hợp tin tức

Việt Nam

tin nhanh
chính trị xã
giải trí
giải trí

Nam gồm kinh

giới giáo dục

Việt Nam gồm

Từ khóa

giáo dục
văn hóa
tin tức kinh tế

Điểm tin ngày

giới giáo

xã hội thế
đọc báo

Điểm tin

tìm kiếm

Điểm Tin

dục Điểm tin
Điểm tin ngày
hóa giải trí
báo điện tử kinh tế

hội thế giới

báo điện tử
giáo dục Điểm
kinh tế chính

thao văn hóa

giải trí
thế giới giáo

dục thể

Tin Ngày

giáo dục thể thao xã hội chính trị

kinh tế

thể thao văn
báo chí

Tổng hợp tin

Tổng hợp

giáo dục

đọc tin
tế chính
j
(0.41 giây)