Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo dục


Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

01-07-2016 12:28
159

Ở đây gần như không bao giờ có bài kiểm tra. Các bữa ăn trưa luôn được miễn phí. Một khi đã ra khỏi trường, các em không bao giờ phải nghĩ tới các bài tập về nhà.

Create AccountLog In Your Accountđiểm tin
Điểm tin ngày
xem tin đọc báo
thể thao
hợp tin tức
giáo dục thể

Nam gồm kinh

xã hội

gồm kinh tế

chính trị xã

giáo dục

tin tức

văn hóa giải

xem tin

giải trí

giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tìm kiếm

trí công

hóa giải trí

giáo dục

tin trong ngày văn hóa

dục Điểm

giới giáo dục

chính trị

Tổng hợp tin

giáo dục Điểm
giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

dục Điểm tin
thao văn
Việt Nam gồm
điểm tin

Điểm tin ngày

dục thể

đọc báo
kinh tế chính
giáo dục

tin ngày

thể thao văn

kinh tế
giải trí công
tin nhanh

Từ khóa

tin tức

văn hóa

Điểm tin

Nam gồm
tin ngày Tổng
xem báo chính trị

Tin Ngày

thế giới

tin mới nhất kinh tế giải trí
khóa Điểm
thể thao
tức Việt Nam
giáo dục
tế chính trị
trị xã

tin tức Việt

ngày Tổng hợp
thế giới

Điểm Tin

báo chí
công nghệ
Tổng hợp
thao văn hóa
giáo dục

giới giáo

xem báo
dục Từ
tìm kiếm báo điện tử văn hóa tin mới nhất

trí công nghệ

trị xã hội

dục thể thao

giải trí
tức Việt
đọc tin báo chí tin nhanh tin trong ngày

hội thế giới

giáo dục
kinh tế báo điện tử
hợp tin
xã hội

thế giới giáo

gồm kinh
tin tức công nghệ chính trị thể thao xã hội thế giới

hóa giải

công nghệ

giáo dục

Việt Nam
đọc tin
ngày Tổng

tế chính

hội thế

xã hội thế

j
(0.01 giây)