Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo dục


Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

01-07-2016 12:28
193

Ở đây gần như không bao giờ có bài kiểm tra. Các bữa ăn trưa luôn được miễn phí. Một khi đã ra khỏi trường, các em không bao giờ phải nghĩ tới các bài tập về nhà.

Create AccountLog In Your Accountđọc tin xem báo
Điểm Tin

hội thế giới

giải trí kinh tế tin mới nhất
khóa Điểm
tin nhanh công nghệ tin tức chính trị giáo dục đọc tin
tin tức

dục thể thao

tin tức Việt
tức Việt

giáo dục thể

dục Từ

tức Việt Nam

giới giáo dục

văn hóa giải
xem tin xem báo

giáo dục

hóa giải

thể thao

ngày Tổng hợp

tin ngày

tin nhanh báo chí điểm tin tìm kiếm điểm tin
Tổng hợp tin

giải trí công

gồm kinh

ngày Tổng

Điểm tin

dục thể
tế chính trị
văn hóa
tin ngày Tổng

Tổng hợp

tin mới nhất
Việt Nam
xã hội giáo dục
thao văn hóa
xã hội đọc báo

trí công

văn hóa

giáo dục

trị xã hội

giáo dục

Tin Ngày

Nam gồm kinh

giải trí

báo chí

Điểm tin ngày

Nam gồm

tế chính
tin trong ngày

hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giới giáo

chính trị xã

thao văn

công nghệ

kinh tế giáo dục

Việt Nam gồm

Điểm tin ngày

kinh tế
trí công nghệ

giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin trong ngày giải trí thế giới báo điện tử
thế giới
báo điện tử

dục Điểm tin

tìm kiếm

dục Điểm

gồm kinh tế

hợp tin tức

xem tin

chính trị

chính trị
giáo dục Điểm
thể thao

giáo dục

hợp tin

thể thao văn

xã hội thế
công nghệ đọc báo tin tức giáo dục

trị xã

xã hội

thế giới

thế giới giáo

văn hóa
Từ khóa

thể thao

hóa giải trí

kinh tế chính

j
(0.01 giây)