Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo dục


Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

01-07-2016 12:28
144

Ở đây gần như không bao giờ có bài kiểm tra. Các bữa ăn trưa luôn được miễn phí. Một khi đã ra khỏi trường, các em không bao giờ phải nghĩ tới các bài tập về nhà.

Create AccountLog In Your Accounttức Việt

Điểm tin ngày

công nghệ

thể thao văn
công nghệ
chính trị xã
xem tin xã hội

kinh tế chính

Điểm tin
thế giới

giáo dục

tin tức

văn hóa

Việt Nam

tin ngày Tổng
chính trị
giáo dục báo điện tử tin trong ngày

gồm kinh tế

Nam gồm
thao văn
chính trị tìm kiếm thế giới giáo dục xem báo

thể thao

Nam gồm kinh
Việt Nam gồm
tin mới nhất

ngày Tổng hợp

Tổng hợp tin

gồm kinh

hội thế

giáo dục thể

tế chính
báo điện tử giải trí
trí công nghệ
đọc tin giải trí

Điểm Tin

xã hội thế

báo chí đọc báo công nghệ thế giới
dục Điểm tin
kinh tế

hợp tin

giải trí
tế chính trị
tin mới nhất
Từ khóa
báo chí

hội thế giới

hóa giải trí
giáo dục

dục thể thao

giáo dục tin nhanh

giáo dục

giới giáo dục

giải trí công

khóa Điểm

thế giới giáo

giới giáo

kinh tế

Tổng hợp

thể thao

tin ngày

tin tức
đọc báo

giáo dục Điểm

trị xã

tin tức tìm kiếm

xã hội

Tin Ngày

trí công

tin tức Việt

điểm tin xã hội tin nhanh
dục Điểm
xem tin văn hóa

dục Từ

văn hóa giải

tức Việt Nam

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hợp tin tức

giáo dục
giáo dục
trị xã hội
xem báo

thao văn hóa

Điểm tin ngày

ngày Tổng

văn hóa chính trị điểm tin đọc tin

dục thể

hóa giải

giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin trong ngày kinh tế thể thaoj
(0.23 giây)