Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo dục


Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

01-07-2016 12:28
264

Ở đây gần như không bao giờ có bài kiểm tra. Các bữa ăn trưa luôn được miễn phí. Một khi đã ra khỏi trường, các em không bao giờ phải nghĩ tới các bài tập về nhà.

Create AccountLog In Your Accounthợp tin tức
tin nhanh thể thao đọc báo

giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tìm kiếm
dục Điểm tin
tin mới nhất
Nam gồm kinh
thể thao chính trị
công nghệ
giáo dục Điểm
công nghệ
trị xã hội

hợp tin

điểm tin

hóa giải trí

tin trong ngày
thế giới giáo
báo điện tử
tế chính trị
kinh tế
văn hóa
điểm tin
chính trị
tin ngày Tổng
thể thao

trí công nghệ

trí công

chính trị xã
xã hội
Tin Ngày

Điểm tin ngày

tế chính

tin ngày

giới giáo
tin nhanh báo chí

xã hội

giải trí
kinh tế

giáo dục

chính trị đọc báo
dục Từ
xã hội

gồm kinh

văn hóa giải

tin tức

giáo dục

tin tức Việt

tức Việt Nam

Điểm Tin

tìm kiếm
Điểm tin ngày
xem tin giáo dục tin tức báo điện tử
hội thế
thế giới
thế giới
tin trong ngày

tin tức

giáo dục

giải trí công

đọc tin

Việt Nam

dục thể thao
giáo dục giáo dục xem báo

ngày Tổng hợp

thế giới
thao văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Tổng hợp

dục thể

ngày Tổng

trị xã
đọc tin

tức Việt

Điểm tin

thao văn

khóa Điểm

giáo dục thể

thể thao văn
văn hóa tin mới nhất kinh tế
gồm kinh tế
văn hóa
hóa giải
công nghệ
giáo dục
xem báo
dục Điểm

Nam gồm

Từ khóa

giới giáo dục
giải trí
xã hội thế
Việt Nam gồm
giải trí
kinh tế chính

Tổng hợp tin

báo chí xem tin

hội thế giới

giáo dụcj
(0.02 giây)