Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo dục


Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

Lý do Phần Lan đứng đầu thế giới về giáo dục dù không bao giờ thi cử

01-07-2016 12:28
337

Ở đây gần như không bao giờ có bài kiểm tra. Các bữa ăn trưa luôn được miễn phí. Một khi đã ra khỏi trường, các em không bao giờ phải nghĩ tới các bài tập về nhà.

Create AccountLog In Your Accounttế chính

kinh tế

giáo dục

dục Từ

giải trí

Việt Nam

Từ khóa

ngày Tổng hợp

tìm kiếm

chính trị xã

xem báo báo chí
Điểm tin
báo chí đọc tin

Tổng hợp

công nghệ

thao văn hóa

trị xã

tin trong ngày xem tin

Điểm Tin

báo điện tử

hợp tin tức

giáo dục
tin tức
thể thao

thế giới giáo

tế chính trị
tin nhanh tin mới nhất tin mới nhất

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin ngày Tổng

chính trị văn hóa

trí công

hóa giải
tìm kiếm xem tin

Điểm tin ngày

thể thao văn

hợp tin

giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin tức
xã hội thế
đọc báo

Nam gồm kinh

công nghệ tin trong ngày văn hóa

ngày Tổng

công nghệ

chính trị

giới giáo dục
tin tức giải trí

gồm kinh tế

giáo dục

thế giới
Tin Ngày

dục Điểm tin

điểm tin thế giới
văn hóa
đọc tin
giới giáo
giáo dục thế giới chính trị

xã hội

kinh tế

kinh tế chính

dục thể thao

Điểm tin ngày

Việt Nam gồm

tức Việt Nam

dục thể

trí công nghệ
giải trí điểm tin
hội thế

gồm kinh

xã hội
tức Việt

tin ngày

giáo dục Điểm
giáo dục
văn hóa giải
thao văn

hóa giải trí

xem báo
dục Điểm

Tổng hợp tin

giáo dục
giáo dục
thể thao

giáo dục

xã hội đọc báo tin nhanh

hội thế giới

báo điện tử

khóa Điểm

Nam gồm

giải trí công

thể thao kinh tế

giáo dục thể

trị xã hội
tin tức Việt
j
(0 giây)