Đã tìm thấy 2 kết quả: giả mạo thương hiệu nổi tiếng


Đột kích điểm bán hàng online, thu giữ hàng ngàn túi xách giả hàng hiệu

Đột kích điểm bán hàng online, thu giữ hàng ngàn túi xách giả hàng hiệu

23-12-2019 00:00
70

Kiểm tra một cơ sở bán hàng online, cảnh sát phát hiện hơn 1.000 túi xách, ví xách tay nữ có dấu hiệu làm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Thu giữ hàng ngàn túi xách Gucci, Dior, Chanel... giả

Thu giữ hàng ngàn túi xách Gucci, Dior, Chanel... giả

23-12-2019 00:00
53

Kiểm tra một cơ sở bán hàng online, cảnh sát phát hiện hơn 1.000 túi xách, ví xách tay nữ có dấu hiệu làm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Create AccountLog In Your Accountxem báo

ngày Tổng

hội thế giới

Tổng hợp

tin ngày Tổng

giả mạo thương hiệu nổi tiếng

chính trị

thể thao

Điểm tin ngày

điểm tin

tin ngày

đọc tin đọc tin
hội thế
báo điện tử
văn hóa giải

tiếng Từ

giải trí công
tin trong ngày báo chí thế giới kinh tế

Điểm Tin

hiệu nổi tiếng
hợp tin
gồm kinh tế
tìm kiếm tin trong ngày tin tức xem tin

kinh tế chính

hiệu nổi

dục thể

nổi tiếng

thế giới giáo

trị xã hội

giải trí

Nam gồm

thể thao văn

tin nhanh văn hóa

ngày Tổng hợp

hợp tin tức

điểm tin chính trị giáo dục
chính trị xã
tức Việt Nam
thương hiệu

thao văn

thế giới tìm kiếm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

nổi tiếng

đọc báo
tiếng Điểm
Tổng hợp tin
kinh tế
trí công
giới giáo dục
gồm kinh
giả mạo thương hiệu nổi tiếng
giả mạo

hóa giải trí

Tin Ngày
giả mạo thương hiệu nổi tiếng

hiệu nổi

tin mới nhất
Điểm tin
giáo dục tin nhanh báo chí
trị xã
xã hội

xã hội

xã hội
hóa giải

tin tức

giải trí
giới giáo
báo điện tử xem báo
xã hội thế

Việt Nam gồm

đọc báo

mạo thương hiệu

thể thao công nghệ

giáo dục thể

công nghệ
nổi tiếng Điểm
thao văn hóa
thế giới
tế chính
tiếng Điểm tin

khóa Điểm

văn hóa

thương hiệu nổi

Điểm tin ngày
công nghệ
tin tức xem tin
giáo dục
tức Việt

mạo thương

giả mạo

tế chính trị

Từ khóa

Nam gồm kinh

trí công nghệ

dục thể thao

mạo thương

tin tức Việt
giải trí
thương hiệu

giả mạo thương hiệu nổi tiếng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin mới nhất
giả mạo thương
văn hóa thể thao chính trị

Việt Nam

kinh tế
j
(1.57 giây)