Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo viên huyện Nhà Bè


Cận tết, giáo viên bị... đòi lại tiền thu nhập tăng thêm

Cận tết, giáo viên bị... đòi lại tiền thu nhập tăng thêm

25-12-2019 00:00
113

Nhiều giáo viên ở TP.HCM bất ngờ bị đòi lại tiền thu nhập tăng thêm của tháng Sáu, Bảy đã nhận năm ngoái. Họ ngậm ngùi trả lại mấy triệu đồng trong khi tết đã cận kề.

Create AccountLog In Your Accountxã hội

chính trị

Điểm Tin

tìm kiếm

thao văn

Tin Ngày
huyện Nhà Bè

giáo viên huyện Nhà Bè

trí công
thể thao

tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

trị xã

giáo viên huyện Nhà Bè - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

chính trị

giáo dục thể

Điểm tin ngày

điểm tin giáo viên huyện Nhà Bè
ngày Tổng
kinh tế
Tổng hợp tin

dục thể thao

viên huyện

xem báo giáo dục

khóa Điểm

tin mới nhất
tế chính trị
Nam gồm
tin tức

giới giáo

chính trị xã

Nhà Bè Điểm

Nhà Bè
đọc báo tin trong ngày tin nhanh
gồm kinh

viên huyện

giải trí

Bè Điểm

tin ngày Tổng

hóa giải

Việt Nam

huyện Nhà
tin trong ngày

hợp tin tức

xã hội tin nhanh

giáo dục

giáo viên

thế giới
Bè Điểm tin
tìm kiếm thế giới

tức Việt

báo điện tử
thể thao văn
xem tin

hóa giải trí

đọc báo

Việt Nam gồm

kinh tế chính

giải trí công

trí công nghệ
Nhà Bè
tin mới nhất

huyện Nhà

Điểm tin

Điểm tin ngày

thể thao

trị xã hội

văn hóa giải
giới giáo dục
công nghệ
tin ngày
điểm tin

Tổng hợp

báo chí
Nam gồm kinh

xã hội thế

văn hóa đọc tin kinh tế
kinh tế
giải trí
Bè Từ
xem báo chính trị

dục thể

công nghệ
thao văn hóa

hợp tin

thế giới giáo
tin tức

tức Việt Nam

thể thao xem tin công nghệ
văn hóa

giáo viên

báo điện tử

tế chính

giáo viên huyện Nhà Bè
hội thế giới

hội thế

giáo dục

gồm kinh tế

ngày Tổng hợp

giáo viên huyện

giải trí

xã hội

Từ khóa
báo chí
viên huyện Nhà
văn hóa
thế giới
đọc tin

tin tức Việt

j
(0.01 giây)